9. apr 2015 Psykobloggen

Det blir bedre

Schau og Knutsen: Jeg er ikke opptatt av at folk skal bli best. Jeg er opptatt av at folk skal ha det best mulig.

Knutsen size large

Av Schau og Knutsen

Vi (Jon Schau og Egil-Arne Skaun Knutsen) synes det hyggelig at vi nå i en periode skal skrive blogg for mental helse. Vi ønsker å skrive en blogg til fremme for et samfunn som forstår mental helse bedre enn i dag og vi ønsker å påvirke verdiene i samfunnet slik at Norge er et land som det er mer helsefremmende å leve i og ikke motsatt. Vi vil rett og slett skrive en blogg til fremme for livskvalitet i hverdagen.

Vi kommer ikke til å mene at vi vet sannheten om det ene eller det andre. Vi kommer til å skrive det vi mener uten å hevde at det medfører den evige og absolutte sannhet. Les det vi skriver og se om du kan bruke det til noe. I denne innledende bloggen er det jeg, Egil Arne – som til daglig arbeider som psykolog – som skriver.

For en tid tilbake hjalp jeg en pasient som hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet i Norge. Representanten for hjelpeapparatet hadde vært vennlig og hjelpsom men kom til å si til pasienten som på fjerde året led av alvorlig søvnproblematikk og ekstremt sterk angst grunnet krevende livshendelser. Personen fra hjelpeapparatet sa: Sitat: «Jeg forstår at søvnproblemene du har reduserer livskvaliteten din litt.»

Nå synes jeg det er viktig å gi både meg selv og andre hjelpere god slakk når vi gjør vårt gode og velmenende arbeid for å hjelpe folk. En slik uttalelse kan jo bare være ord som kom litt skjevt ut. Jeg synes imidlertid det er leit hvis det mangler kunnskap om hvor smertefullt og altomfattende et problem som alvorlige søvnproblemer er. Jeg synes det er leit hvis et så ekstremt problem som søvnunderskudd over lang tid blir forstått  som noe som «reduserer livskvaliteten litt».

I denne bloggen vil jeg drive folkeopplysning for å unngå slike misforståelser, og jeg vil drive folkeopplysning slik at mentale utfordringer får økt respekt i landet og blant de som sliter med sin familie og venner. Vi tror at det er bra å bli respektert for den smerten man til tider bærer istedenfor å måtte kjenne på det noen ganger usagte men tydelige budskapet: «Er det ikke på tide å ta seg sammen.»

Lite søvn over så lang tid kan være ekstremt smertefullt. Det er vanlig å begynne å hallusinere etter noen få døgn hvis man er helt uten søvn. Når søvnunderskuddet (for lite søvn hver natt) varer over lang tid øker angsten og stressfølelsen i kroppen. Depresjoner og psykosomatiske smerter i hele kroppen kan bli en del av hverdagen. Sår sviende følelse i huden i ansiktet, kviser, vektøkning, mage tarm plager og vond svart farge under øynene er også kjente plager for folk som sliter med søvn. En person som ikke sover nok over så lang tid får på en måte aldri hvile.

Nå har pasienten jeg refererer til fått seg litt mer søvn med medikamentell støtte og ved hjelp av forskjellige psykologiske metoder. Gode søvnrutiner (legge seg og stå opp til samme tid), gode matvaner og akseptorienterte tilnærminger kan hjelpe selv om det er angst som ligger til grunn for de kroniske søvnproblemene. Ofte er stress, eller det at man har for mye å gjøre en driver til søvnproblemer. Da hjelper det å redusere antall ting man har å gjøre.

Kanskje denne lille historien er det du trengte for å prøve å gjøre noe med dine søvnutfordringer. Det finnes god hjelp å få. Søvn er et primærbehov. Altså et grunnleggende behov. Jeg anbefaler derfor å prøve å gjøre noe med søvnutfordringer hvis man har det. Søvnbehovet er individuelt, men man bør vel sove sånn ca. 6-9 timer i døgnet. For meg er det klart at kulturen, eller ideene om hva det vil si å være perfekt eller vellykket i et land eller i en organisasjon, gruppe eller familie, påvirker den mentale folkehelsen.

Jeg vil også bruke denne bloggen til å adressere individet ved å komme med perspektiver og kunnskap eller ideer om måter å være verden på som jeg tror lindrer mentale plager og fremmer håp i forhold til det å ha det, få det bedre. Jeg er ikke opptatt av at folk skal bli best. Jeg er opptatt av at folk skal ha det best mulig.

Jeg er ikke opptatt av selvutslettelse. Jeg er opptatt av å selverkjennelse.

Jeg er ikke opptatt av stressmestring. Jeg er opptatt av trivsel.

Jeg tror ikke at mennesket er en mekanisk ingeniørmessig størrelse.

Jeg tror at mennesket er et åndelig vesen bestående av tanker, følelser, vilje og sjel.

Jeg tror et hovedproblem i den norske kulturen er ideen om at  man skal tåle ting man ikke tåler og at man burde bli bedre enn man er. Jeg tror at et annet hovedproblem er at det å være vellykket er knyttet til ytre prestasjoner.

Jeg tror at det å erkjenne den man er på dypet i seg selv vil være bedre for sin egen mentale helse enn å hele livet «kritisere» seg selv for at man ikke er som man burde være.

Jeg tror på at hvis jeg har behov for å ha det greit så har du det også.

Nå har vi vært gjennom påske og fridager. Min erfaring er at påske og andre helligdager eller høytider ikke er like gledesfylt for alle. Mange føler seg ekstra ensomme eller mislykket i dager hvor hele landet legger ut lykkelige bilder av seg selv på Facebook.

Så til deg som har hatt det vanskelig i påsken. Som kanskje har en kronisk psykisk sykdom eller som savner noen du har mistet eller som savner en som ikke elsker deg lenger. Eller til deg som kanskje er mitt oppe i en livskrise for første gang. Som aldri har hatt det sånn før og som er skremt av hvor vondt det er. Hvis du ikke er i noe behandlingsopplegg og surfer på denne siden fordi du ikke vet hvor du skal orientere deg. Ta kontakt med legevakten for å få hjelp eller ring Kirkens SOS krisetelefonen 22400040. Eller Mental Helses Hjelpetelefon på 116 123. De er begge døgnåpne. Folkene som tar telefonen er kjempeflinke til å støtte folk som sliter. Det er hjelp å få.

Jeg vil også si at det er flere enn du tror som føler seg ensom eller ekstra trist i slike dager som påsken. I Norge er det til enhver tid 800 000 mennesker som sliter med sin mentale helse. Et smertefullt slit som ofte oppleves ekstra tungt i høytider.

Jeg håper denne erkjennelsen er en slags støtte for deg som føler deg alene. Bildene på Facebook og alle som reiser av gårde på sine lykkelige ferieturer er ikke hele sannheten. Min erfaring som psykolog er at det er mye bak fasadene som ikke legges ut med smil om munnen på Facebook.

Det finnes folk som har det bra. Det er ikke det jeg sier. Det er imidlertid ingen som er så vellykket og totalt lykkelig som vi kan komme til å tro de er.

Folk er folk. Folk er mennesker. Vi har gleder og sorger, drømmer og nederlag i livene våre. Kanskje har du noen du kan kontakte for litt samvær. Kanskje har du det ikke.

Kanskje du er lei deg eller redd akkurat når du leser dette. Kanskje får du ikke sove. Kanskje du ikke har det så greit akkurat nå.

Kanskje du klarer å si følgende ord vennlig til deg selv: 
«Nå har jeg det ikke så bra.»

Prøv på en måte å holde vennlig rundt deg selv: 
«Nå har jeg det ikke så bra. Sånn er det nå. Det blir bedre.»

Jeg er helt overbevist. All min erfaringer tilsier dette. Det blir bedre etter hvert. Det er ikke sånn at du skal ha det så vondt som når det er vondest for alltid.

Det blir bedre.

Jon Schau er stand-up komiker og forfatter, mens Egil Arne Skaun Knutsen er psykolog og har en egen blogg: Psykogrubbel