19. sep 2019 Psykobloggen

Kjære folkevalgte politiker!

Tenk hvis du blir alvorlig syk!

Colourbox8170892 [converted] [recovered]@80x

Du har vært hos fastlegen, og han har stilt en alvorlig diagnose. I første omgang så ser den ikke ut til å være dødelig. Men den er alvorlig og det kan ta tid å bli frisk. Men med god behandling så vil du kunne bli frisk igjen og få et godt liv.

Tenk deg at legen sender henvisning til spesialister for videre utredning og behandling. Etter et par uker får du svar. Du fikk avslag! Du var ikke syk nok, og helsevesenet var nødt til å behandle de sykeste først.

Tenk deg at du i full panikk, raseri, frykt, ydmykhet og skam ringer fastlegen din. Han lover å sende en klage på vedtaket.

Det går ytterligere flere uker, før du får svar på klagen. Fordi du har en fastlege som har skrevet en god klage – får du tilbud om videre helsehjelp likevel. Timen du får tildelt er om to måneder.

Tenk deg at mens du går og venter på timen, blir dårligere for hver dag. Du får mindre og mindre krefter. Du finner ingen gleder i hverdagen, og du har ikke konsentrasjon nok til å gå på jobb. Tenk deg at, endelig er dagen kommet for timen hos spesialisten. Du skal få hjelp.

- Tror du!

Spesialisten ser på deg, og spør: «hvordan du har det?»

Hvordan jeg har det! Jo det skal jeg si deg: «Alt er mørkt og vanskelig, og jeg er helt tom for krefter.»

«Jaha», sier spesialisten mens han ser granskende på deg og spør: «Hva vil du bruke denne timen til da?»

- Hva JEG vil bruke…!?!

Er det ikke du som er spesialisten her! Skal ikke du hjelpe meg å bli frisk? Tenk deg at etter å ha vært hos denne spesialisten et par ganger, så sier han: «Sykehuset har dessverre så sprengt kapasitet at det må gå tre uker til neste time. Så kan vi prøve å få til en time igjen om et par uker.»

- Tre uker! Skjønner dere ikke at jeg er syk?
- At jeg trenger behandling? NÅ!
- At jeg vil tilbake til jobb raskest mulig?

Selvsagt skjønner spesialisten det. Men kapasitet har de ikke. Og det er viktig å kunne vise til en god gjennomstrømning av pasienter. Så det er viktig at de siste timene blir brukt fornuftig, for vi må avslutte behandlingen før sommeren.

«Du er ikke fornøyd med det», spør behandleren? «Du er ikke blitt noe friskere?», spør behandleren og legger til: «Muligheten du da har er at du får fastlegen din til å sende en ny søknad om å bli tatt inn til behandling igjen.»

- Visste du at dette er realiteten til mange som opplever psykisk sykdom?
- Visste du at, du er heldig dersom du får behandling.
- Og veldig heldig dersom du får tilbud om mer enn ca. ti til femten timer.

Det som begynte som en ufarlig sykdom du kunne blir frisk av, har utviklet seg til å bli en kronisk sykdom du sannsynligvis må leve med.

- Visste du at cirka 600 dør årlig av denne sykdommen! Det er nesten 2 hver dag!
- Visste du at dette kunne vært meg?
- At jeg en dag for ett år siden, var så sliten av å krige meg gjennom hver dag, at jeg nesten døde!

Tenk deg at du får denne sykdommen? Ville du ikke da forvente å få behandling og hjelp til å bli frisk?

Kjære politiker som nettopp er blitt folkevalgt! Tenk deg at det var deg, eller en av dine nærmeste!

- Det er på tide at det økes, og ikke bygges ned, i bevilgninger til psykiatrien!

Inger Kristiansen

Relaterte saker