Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Kontakt oss om din koronasituasjon

Hverdagen er snudd på hodet etter at koronaviruset begynte å spre seg. Nå åpnes samfunnet igjen litt etter litt, barnehager og småskolen først, og siden stor-skolen og tjeneste-leverandører. Men dugnaden fortsetter, og vi rådes fremdeles til å bruke hjemmekontor, unngå folkemengder og unngå reiser. Idrettsbaner er heldigvis åpnet, og etterhvert vil det lysne for teater, cafeer, kinoer og treningsstudioer.

Det har vært en eksplosiv økning i antall permitterte, og dette har ført til store konsekvenser for både lønnsmottakere, ledere, arbeidsgivere, selvstendig næringsdrivende, studenter og jobbsøkere. Hva nå? Regjeringen har iverksatt omfattende krisetiltak for å sikre situasjonen for den enkelte, men mange opplever nå stor usikkerhet både i forhold til jobb og hverdagsliv.

Ta gjerne en telefon til oss om de utfordringene koronasituasjonen har skapt for deg. Eller send oss en mail eller en chat. Vi vil prøve å hjelpe deg med løsningsforslag på det du står i.

Les mer i artikkelen Da koronaen kom