Penger

Interne tilskudd

For 2020 / 2021 finnes det en rekke støtteordninger for lagene som er samlet på denne siden.

Det er satt av penger i budsjett for 2020 og 2021 til forskjellige aktiviteter og tiltak i lagene. Det er i år flere typer interne tilskudd hvor lokal- og fylkeslag kan søke om midler.

Disse er:

1. Midler fra eget fond
2. Støtte til fylkessammenslåing
3. Støtte til regionsamlinger
4. Støtte til tiltak/arrangementer for brukerrepresentanter
5. Støtte til «Korona» aktivitet/tiltak

Alle søknader og rapporter sendes: oyvind.kjonaas@mentalhelse.no

1. Midler fra eget fond (2 millioner kroner)

Ved Mental Helse sitt års oppgjør for 2019 vedtok sentralstyret at det skulle avsettes midler, kr 2 millioner, til bruk av lag til aktiviteter som understøtter Mental Helses primære aktiviteter. Aktivitetsperioden er 2020 og 2021. Både fylkes- og lokallag kan søke. For de lag som ønsker å søke bes sjekke reglene for bruk av fondet og fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfrist første tildeling 1.11.2020.

2. Støtte til fylkeslag som slår seg sammen

Det er mulig få støtte til denne prosessen. Vi trenger en oversikt over ekstra kostnader fylkene har får å få gjennomført denne sammenslåingen. Både medgåtte og fremtidige kostnader.
For å få denne støtte må det skrives en enkel søknad med kopi av utlegg/fakturaer fra gjennomførte aktiviteter og budsjett fra planlagte aktiviteter.

Søknadsfrist første tildeling 1.12.2020.

3. Midler til regionsamlinger (fylkeslag) 2020 og 2021

Som tidligere er det mulig å få støtte til regionsamlinger for 2020 og 2021. Vi ber om en enkel søknad m/tema for møtet og budsjett.

Søknad sendes til Øyvind Kjønås

4. Oppfølging brukerrepresentanter

Fylkeslagene kan søke om støtte til gjennomførte (2020) og planlagte (2020/2021) samlinger eller andre tiltak som har til hensikt å ta vare på og å utvikle våre brukerrepresentanter.

Søknadsfrist 1.12.2020.

Søknadsskjema: Søknadskjema interne tilskudd 2020-2021 word

Søknad sendes til Øyvind Kjønås

5. Korona tiltak

Er det noen av Mental Helse sine lag som har hatt ekstra kostnader i forbindelse med endringer eller ny aktivitet fremtvunget av Corona situasjonen, kan man søke om støtte. Dette gjelder også igangsetting av nye tiltak som engasjerer/aktiviserer medlemmer på nye måter.

Søknadsfrist 1.11.2020.

Søknadsskjema: Søknadskjema interne tilskudd 2020-2021 word
Rapporteringsskjema: velferd – korona midler 2020 rapport

Søknad og kostnadsoversikt med evt budsjett sendes Øyvind Kjønås

6. Velferdsmidler

Også i år vil det bli en ny omgang med velferdsmidler, men før utlysning ber vi om at de som ikke får gjennomført aktiviteten som tidligere tildelt velferdstilskudd skulle dekke, om å melde dette snarest.

Frist: Innen 20.10.2020

Svar sendes til Øyvind Kjønås