Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 400 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde.

10. februar

Mental Helse Møre og Romsdal

17. februar

Mental Helse Møre og Romsdal

17. mars

Mental Helse Møre og Romsdal

24. april

Mental Helse Møre og Romsdal

Styret

Leder/studieleder:
Anna Margrethe Drægebø Moe
+47 911 900 94

Irene Sundholm
Nestleder

Per Gimnes
Styremedlem

Oddrun Beyer Holm
Styremedlem

Nils-Inge Holm
Styremedlem

Charlotte Andreassen
1. varamedlem

Borghild Reenskaug
2. varamedlem

Tonny Frøyen
3. varamedlem

Kontakt

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3
6415 Molde

Tlf.: 71 24 10 60
E-post: mor@mentalhelse.no

Fylkessekretær:
Åshild Sivertsen
Jobb: 902 46 038

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.:
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
976 86 279
Epost: soh@mentalhelse.no

Filer

Julen 2020
17. des 2020 Møre og Romsdal

Julehilsen 2020

Ønsker alle ei God Jul og et Godt Nyttår.

Mh molde
14. des 2020 Møre og Romsdal

Mental Helse Molde 40 år

Siste laurdag feira Mental Helse Molde at lokallaget har blitt 40 år; det blei stifta 3. desember 1980 .

Leiarmøtet
27. nov 2020 Møre og Romsdal

Leiarsamling

Vi skulle gjennomføre leiarsamlinga i mars, men covid19 førte til utsetting. Heldigvis kunne vi gjennomføre samlinga 14. november på Vestnes med godt frammøte.

Landsmøte 2020
23. nov 2020 Møre og Romsdal

Landsmøtet 2020 – desentralisert digitalt

Etter planen skulle landsmøtet haldast på Gardermoen, men grunna koronaen vart det slik at delegatane samlast i eige fylke og deltok digitalt. På Mental Helse si hovudside finn du informasjon frå landsmøtet vårt.

Vi som deltak.
6. nov 2020 Møre og Romsdal

Regionrådsmøte for MH i Midt- og Nord-Norge

I helga oktober/november var rådet samla til møte på Tiller i Trondheim. Programmet var prega av at det er landsmøte om nokre få veker.

Kursdeltakarar.
20. okt 2020 Møre og Romsdal

Konflikthandtering

Endeleg kunne vi samlast att til kurs, treffe gamle kjente og sjå nye ansikt. Skikkeleg triveleg. Og, ikkje minst, få påfyll og inspirasjon gjennom ny lærdom. Vi skulle ha kurset i konflikthandtering i mars, men måtte utsette det då samfunnet vart nedstengt.

Aktiviteten
18. okt 2020 Møre og Romsdal

Opning av Brannstasjonen Aktivitet på Skodje

Nærare tretti var innom på opninga av aktivitetstilbodet som ligg vis a vis brannstasjonen på Skodje. Aktivitetstilbodet er eit samarbeid mellom Ålesund kommune og Mental Helse Skodje/Ørskog.

Det nye styret med varamedlemmer.
8. sep 2020 Møre og Romsdal

Fylkesårsmøte i Mental Helse Møre og Romsdal vel i hamn

Det møtte 43 deltakarar frå åtte lokallag på vårt 38. ordinære årsmøte. Av desse var det 28 delegatar og 15 såkalla «øvrige medlemmer» eller observatørar.

Alexandraparken
10. aug 2020 Møre og Romsdal

Utsatt årsmøte Mental Helse Møre og Romsdal

Årsmøte lørdag 5.september kl.13.00 Scandic Alexandra Molde

Ferie
6. jul 2020 Møre og Romsdal

God sommar til deg!

Fylkeskontoret er stengt i juli på grunn av ferieavvikling, og fylkesstyret har møtefri i juli. Etter ferien er kontoret ope att måndag 3. august.

Kjøkkenpraten
16. mai 2020 Møre og Romsdal

Gratulerer Mental Helse Sykkylven som vinnar i digital aktivitet

27. mars utlyste Mental Helse ein konkurranse der tre av dei beste digitale tiltaka/aktivitetane ville få ein pengepremie på 8.000 kroner. MH Sykkylven var ein av dei tre vinnarane som vart kåra av ein samrøystes jury. Vi gratulerer!

En utstrakt hånd
19. mar 2020 Møre og Romsdal

Årsmøte Mental Helse Møre og Romsdal

Utsatt årsmøte 18.april.