Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 400 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde.

Styret

Leder/studieleder:
Anna Margrethe Drægebø Moe
+47 911 900 94

Irene Sundholm
Nestleder

Per Gimnes
Styremedlem

Oddrun Beyer Holm
Styremedlem

Nils-Inge Holm
Styremedlem

Charlotte Andreassen
1. varamedlem

Borghild Reenskaug
2. varamedlem

Tonny Frøyen
3. varamedlem

Kontakt

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3
6415 Molde

Tlf.: 71 24 10 60
E-post: mor@mentalhelse.no

Fylkessekretær:
Åshild Sivertsen
Jobb: 902 46 038

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.:
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
976 86 279
Epost: soh@mentalhelse.no

Filer

Regionrådet
20. apr 2021 Møre og Romsdal

Første regionrådsmøtet i år

Av kjende grunnar vart møtet halde på Teams, og det vart unnagjort på kort tid.

Studiearbeidet
4. apr 2021 Møre og Romsdal

Studiearbeidet siste tiårsperioden

Mental Helse legg vekt på studiearbeid. I tillegg til at studiearbeidet gjev læring, er kjekt, sosialt og skaper nettverk, vert tillitsvalde tryggare i rolla si og organisasjonen vert driven meir effektivt.

Alexandra
18. mar 2021 Møre og Romsdal

Årsmøte i Mental Helse Møre og Romsdal

Velkommen til årsmøte 2021.

På teams
6. mar 2021 Møre og Romsdal

Det siste og det første på 5. mars

For Anna Margrethe var dette leiarmøtet det siste medan det for Irene var det første.

Fellesskap
13. feb 2021 Møre og Romsdal

Årets tema for Verdensdagen er Livet under og etter pandemien

Verdensdagen for psykisk helse ønsker i år å belyse kor verdifulle vi menneske er for kvarandre.

Valkomiteen
11. feb 2021 Møre og Romsdal

Viktig arbeid

Valkomiteen er i gang med det viktige arbeidet å finne dei rette personane til å sitte i fylkesstyret og leie fylkeslaget og utføre oppgåvene årsmøtet gjev dei.
Årsmøte
3. feb 2021 Møre og Romsdal

Tid for årsmøte i lokallaga

Januar/februar er ei ekstra hektisk tid for lokallaga med skriving av årsmelding, ferdigstilling av rekneskap, utarbeiding av ny handlingsplan og budsjett for behandling i årsmøtet.

Julen 2020
17. des 2020 Møre og Romsdal

Julehilsen 2020

Ønsker alle ei God Jul og et Godt Nyttår.

Mh molde
14. des 2020 Møre og Romsdal

Mental Helse Molde 40 år

Siste laurdag feira Mental Helse Molde at lokallaget har blitt 40 år; det blei stifta 3. desember 1980 .

Leiarmøtet
27. nov 2020 Møre og Romsdal

Leiarsamling

Vi skulle gjennomføre leiarsamlinga i mars, men covid19 førte til utsetting. Heldigvis kunne vi gjennomføre samlinga 14. november på Vestnes med godt frammøte.

Landsmøte 2020
23. nov 2020 Møre og Romsdal

Landsmøtet 2020 – desentralisert digitalt

Etter planen skulle landsmøtet haldast på Gardermoen, men grunna koronaen vart det slik at delegatane samlast i eige fylke og deltok digitalt. På Mental Helse si hovudside finn du informasjon frå landsmøtet vårt.

Vi som deltak.
6. nov 2020 Møre og Romsdal

Regionrådsmøte for MH i Midt- og Nord-Norge

I helga oktober/november var rådet samla til møte på Tiller i Trondheim. Programmet var prega av at det er landsmøte om nokre få veker.