9. feb

2021
Mental Helse Fredrikshald og omegn

MH Årsmøte 2021, Fredrikshald O.O.

Kl. 18:0019:00 Halden

Påmelding til: gortiz@online.no
eller: 9163 4557
innen 01.02.2021

Agenda ifølge vedtekter
Åpent møte, forbeholdt at du melder deg på.
Hvis du skal delta og enda ikke er medlem
av MENTAL HELSE, anbefaler vi deg å betale
medlemsavgift før møtet.
Årskontingent kr 200, betalingsfrist 31.01.2021.
Har du forslag til saker tar vi de gjerne imot, helst innen 01.02.2021.

Send “MH MEDLEM” til 2490

Bevertning. Meld fra om allergener eller evt. diabetes.

Påmeldte vil bli kontaktet for fastsetting av møtested

Sted: Halden, 09.02.2021 kl 18

Velkommen

Mvh STYRET

Mental Helse Fredrikshald og omegn

Lokallaget til Mental helse i Halden-området er et tilbud for alle mennesker med
psykiske utfordringer, pårørende og andre interesserte. Laget skal jobbe for at
alle skal ha en best mulig psykisk helse og skape en arena for sosialt fellesskap
og andre aktiviteter.

Lokallagets styre ble enstemmig valgt på årsmøtet 2020. Dagens styre har medlemmer
med solide kunnskaper og lang erfaring fra Mental Helse. Noen ressurs-
sterke styremedlemmer er blitt rekruttert.

Lokallaget møtes (om mulig) på Frivilligsentralen i Halden i Violgata 14.

Mental Helse Fredrikshald og omegn (Halden)
Postboks nn, 1782 Halden

Leder:
Herman Ortiz

Organisasjonsnummer: 911 825 198
Kontonummer: 1030.13.03012

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Leder/Nett-redaktør: Herman Ortiz

Kasserer/ Studieleder Reidun Raknerud Andersen
Tlf: 91634557, e-post: reidun.r.a@dukamail.no

Sekretær: Britt Ortiz
e-post: brittortiz165@gmail.com

Styremedlem: Svein Erik Andersen