4. feb

2021
Mental Helse Asker

Årsmøte 2021 MH Asker

Kl. 18:0020:00 Aktivitetshuset Gamleskolen på Spikkestad

Velkommen til Årsmøte i Mental Helse Asker.

Saksliste:
Sak 1. Åpning/konstituering.
Sak 2. Navnefortegnelse over frammøtte medlemmer med gyldig medlemskap.
Sak 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 4. Valg av møteleder, sekretær, to protokollunderskrivere og tellekorps.
Sak 5. Årsberetning 2020.
Sak 6. Godkjenning av revidert regnskap.
Sak 7. Innkomne saker.
Sak 8. Handlingsplan for 2021.
Sak 9. Budsjett for 2021.
Sak 10. Valg av leder, nestleder, kasserer, styremedlemmer, valgkomitè og 2 revisorer.
Vi håper du har anledning til å komme på årsmøtet.
Saker må være styret ihende innen to uker før årsmøtet.
Alle medlemmer som har betalt har stemmerett.
Årsmøtedokumentene finner du på nettsiden, senest 2 uker før møtet.
Velkommen!

Mental Helse Asker

I Mental Helse Asker er det masse plass for nye deltagere og stemmer. Ellers er vi blant annet representert i flere råd og utvalg der vi bringer inn brukerstemmen. Vil du vite mer om hvordan vi jobber og når vi samles kan du kontakte styret. Du er selvfølgelig velkommen til oss!

Mental Helse Asker
Postadresse:
c/o Kjus, Bjørkeliveien 27C,
3430 Spikkestad

E-post:
asker@mentalhelse.no
Tlf: 90 19 49 93

Org.nr:
991 135 863

Organisasjonsrådgiver
Jonas Ørnes Andersen
Tlf +929 76 395
e-post: jonas@mentalhelse.no

Leder:
Solveig Kjus
Tlf: 90 19 49 93

Nestleder:
Wenche Steenstrup
Tlf: 90996829

Kasserer:
Gørill Marthinsen
Tlf:97793737

Styremedlem:
Bob P. Winger