9. mar

2021
Mental Helse Hedmark

Fylkesstyremøte

Kl. 17:0020:00 Kirkeveien 21, 2413 Elverum

Fylkesstyremøte, vårt kontor i Elverum
Innkomne årsmøtesaker

Mental Helse Hedmark

Mental Helse Hedmark er ett av 17 fylkeslag i Mental Helse, og har pr. i dag 9 aktive lokallag. Der det ikke finnes lokallag, ber vi om at henvendelser går til fylkeslaget.
Hedmark fylke grenser mot Trøndelag i nord, Oppland i vest og Viken i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige.

Mental Helse Hedmark
Kirkeveien 21,
2413 Elverum

Hovednummer: 413 60 860
Økonominummer: 455 03 930

E-post: hedmark@mentalhelse.no

Kontonr:
1822 03 05798

Org.nr:
991 924 957

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no

Fylkesleder:
Finn Kristiansen

Nestleder:
Rune Lundquist
Kasserer:
Gry Halvorsen
Sekretær/studieleder:
Margrete Leikåsen
Styremedlem
Heidi J. Østenstad

Varamedlemmer:
Anne-Karin Bredalen
Renate Cecilie Ulvang