20. feb

2021
Mental Helse Hamar - Løten

Årsmøte 2021

Kl. 13:0015:00 Hamar

Årsmøte 2021 for Mental Helse Hamar og Løten avholdes lørdag 20.02.21 kl. 1300-15-00.
Eksakt møtested kommer senere.

Mental Helse Hamar - Løten

Mental Helse Hamar – Løten har kontor på Sagatun Brukerstyrt Senter.

Kontakt:
Mona Engen
Mob.: 473 51 222
Epost: hamarloten@mentalhelse.no

Kontonr.: 1822 06 47265
Org.nr.: 985 878 080

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
976 86 279
E-post: soh@mentalhelse.no

Mona Engen – Leder
Kari Holmen – Nestleder
Heidi J. Østenstad – Sekretær / Kasserer
Grethe B. Edvardsen – Styremedlem
Kjell Erik Jensen – Styremedlem

Ingegerd Finstad – varamedlem
Roger Sagmoen – varamedlem