Anders Svensson
OMSORG: God vaksinasjonsdekning er den beste måten å ta vare på hverandre, stoppe pandemien på og dermed få hverdagen tilbake, mener smittevernlege Anders Svensson. Foto: Svein Inge Lundli
25. jan 2021 Mental Helse Bø i Vesterålen

- Vi kastes fra håp, via tvil til frustrasjon

Smittevernlege i Bø, Anders Svensson, sier vaksinering er eneste veien ut av uføret konona-pandemien har påført Verden. – All medisinsk behandling innebærer en avveining mellom risiko og nytte, sier han.

Svensson mener en mutasjon av viruset truer det håpet vi ei stund hadde for lemping av strenge regler og mer lys i tunnelen. Etter to uker med strenge nasjonale tiltak åpnet myndighetene døren til en mykere og mer fleksibel tilnærming. Men viruset viste umiddelbart sin irriterende uforutsigbarhet.

Skummel mutasjon
- En mutasjon av viruset, som er mer smittsom og sannsynligvis mer dødelig, ble funnet i et sykehjem i Nordre Folla. 10 kommuner, inklusive Oslo er nå i praksis stengt. Det er frustrerende. Det er åpenbart at eneste veien ut av uføret verden har havnet i er at befolkningen blir immun mot sykdommen. Flokkimmunitet kan oppnås gjennom å la smitten og sykdommen spres uhemmet. Det er både medisinsk og etisk uforsvarlig, sier han. Bø-legen er sikker på at vaksinering er eneste veien videre.
- For å stoppe smittespredning må 70% av befolkningen vaksineres. Det betyr at 1700 Bøfjerdinger må la seg vaksinere, legger han til.

Flere typer vaksiner
Der er lansert flere typer vaksiner den siste tiden.
- Felles er at de lærer kroppens immunforsvar å kjenne igjen viruset (eller bakterien) og stimulerer til økt forsvarsevne. Det vil si det samme som sykdommen i seg selv gjør, men uten å risikere å bli syk. Utvikling av vaksine er et av de viktigste gjennombruddene i medisinsk historie. Vaksinering har gjort at kopper ikke lenger finnes, at polio ikke invalidiserer tusenvis av mennesker, at meslinger ikke lenger gir barn alvorlig hjerneskade og at tuberkulose er svært uvanlig i Norge. Vaksine har bidratt til å redusere antallet hjernehinnebetennelser hos ungdommer og HPV vaksinene bidrar til å redusere kreft, sier Svensson.
Det er forståelig at noen er skeptisk til å ta vaksine. Nyhetene de siste ukene bidrar heller ikke til å ta et ensidig valg om å la seg vaksinere.

God vaksinasjonsdekning er den beste måten å ta vare på hverandre, stoppe pandemien på og dermed få hverdagen tilbake

Redd
- Man kanskje er redd for bivirkninger eller man mener at man ikke skal tukle med immunsystemet. All medisinsk behandling innebærer en avveining mellom risiko for bivirkninger og nytte. Det gjelder også i høyeste grad for vaksinering. Det er frivillig å ta vaksine, og det betyr egentlig at hver enkelt av oss har anledning til å gjøre denne vurderingen. Men vi vurderer risiko hver dag. Vi setter oss i bilen og kjør til butikken og aksepterer den ikke ubetydelige risikoen for å bli skadd i en ulykke. Vi går på fjellet, vi drar på båttur, vi røyker og drikker alkohol. All menneskelig aktivitet innebærer risiko. Det å ikke gjøre noe som helst er faktisk en risikosport, overvekt og passivitet øker risikoen for livsstilssykdommer som hjertekarsykdom og diabetes. Vi er med andre ord vant til å vurdere risiko, men det er mye lettere å akseptere risiko for noe som er velkjent og vanlig. Det ukjente, det usynlige og det foranderlige, slik som koronasykdommen er vanskeligere å forholde seg til, påpeker han.

Hverdagen kommer
- Dersom man selv skal gjør opp regnskap så bør man huske på at bivirkningene av Covidvaksinen er få sammenlignet med sykdommen i seg selv. Dødeligheten av Covid-19 er beregnet til 1 prosent mens vaksinen har neglisjerbar dødelighet. Men vi trenger ikke nødvendigvis vurdere dette selv. Myndighetene har godkjent vaksinene og dermed gjort jobben for oss. Så er spørsmålet om man kan stole på deres faglige anbefalinger. Et velfungerende demokrati krever en sunn skepsis til autoriteter og myndigheter og kontinuerlig bryting av meninger og synspunkter. De lave smittetallene i Norge er ikke regjeringens fortjeneste alene, men det er ikke noen tvil om at norske myndigheter har møtt utfordringen med pandemien på en god og tillitsvekkende måte. Jeg finner ingen grunn til å ikke stole på Folkehelseinstituttets og Legemiddelverkets vurdering av koronavaksinen, og har selv tatt vaksinen. Ta vare på flokken din, sa Per Fuggeli. God vaksinasjonsdekning er den beste måten å ta vare på hverandre, stoppe pandemien på og dermed få hverdagen tilbake, avrunder Svensson.

Flere saker fra Mental Helse Bø i Vesterålen