Ledige stillinger

Ledig stilling: Kampanjeleder for Verdensdagen!

Arbeidsgiver: Mental Helse
Stillingstittel: Nasjonal kampanjeleder Verdensdagen for psykisk helse i Mental Helse
Ansettelsesform: Fast
Frist: 02.12.2020

I Mental Helse får du 20 driftige kollegaer og du får jobbe tett i et supert team i kommunikasjonsavdelingen.

1. Mål for stillingen

 • Ansvar for utvikling og søkeprosess for gjennomføring av Verdensdagen for psykisk helse.
 • Ansvar for gjennomføring av kampanjen i tråd med mandat fra Helsedirektoratet.
 • Representere og promotere Verdensdagen for psykisk helse over for aktuelle samarbeidspartnere.

2. Stillingens ansvarsområde

 • Videreutvikle og promotere Verdensdagen for psykisk helse som Norges største opplysningskampanje for psykisk helse, med kjernebudskap om åpenhet
 • Overordnet administrativ oppfølging og drift av ulike tiltak med ressursplanlegging og økonomistyring.
 • Videreutvikle og markedsføre Mental Helse som vertsorganisasjon.
 • Saksbehandling og koordinering av søknadsprosessen.

3. Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og lede Norges største kommunikasjons- og folkehelsekampanje innen psykisk helse.
 • Følge opp og utvikle ulike tiltak nyttet til Verdensdagen for psykisk helse..
 • Rapportering, kvalitetssikring og oppfølging av tiltak, arrangører og arrangementer, herunder overordnet ansvar for å bidra til at de ulike tiltakene og arrangementenes mål er oppfylt.
 • Økonomisk oppfølging og kontroll av løpende tiltak frem til de avsluttes.
 • Lage systemer for oppfølging av pågående og avsluttede prosjekter.
 • Være rådgiver og drive veiledning ovenfor målgruppene, herunder arrangere møteplasser, kurs, konferanser eller lignende arena for profilering av Verdensdagen.
 • Følge opp og utvikle eksisterende nettverk.
 • Bistand inn mot andre oppgaver i kommunikasjonsavdelingen og prosjekter ved kontoret og administrasjonen.

4. Kriterier for jobboppfyllelse

 • Kunne gi god rådgivning og veiledning av lokalt tillitsmannsapparat.
 • Strukturert, analytisk, hurtigarbeidende og nøyaktig.
 • Selvstendig og løsningsorientert, og evne til å arbeide målrettet i et hektisk arbeidsmiljø.
 • Generelt gode IT-ferdigheter, inkludert god kompetanse på digital kommunikasjon.
 • Godt humør og gode samarbeidsevner.
 • God evne til relasjonsbygging, kommunikasjon og samhandling.

5. Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse – minimum 3-årig – gjerne innen prosjektledelse, kommunikasjon og/eller markedsføring.
 • Er engasjert, initiativrik, nøyaktig, strukturert og selvstendig.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Erfaring fra prosjektarbeid, kampanjeledelse og søknadsarbeid.
 • God samhandlingskompetanse og evne til å arbeide selvstendig.
 • Evne til formidling ved bruk av ulike kanaler.
 • Kunne vise til gode resultater fra tilsvarende kampanjearbeid.

6. Stillingens organisasjonsmessige plassering

 • Stillingen er plassert under kommunikasjonssjef
 • Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjef

7. Generelt for stillingen

 • 100% stilling.
 • Felles for alle stillinger i Mental Helse er at gjeldene normer, verdier og etiske retningslinjer skal følges.
 • Stillingen inngår i et prosjektteam og det må påberegnes å jobbe tverrfaglig, men hovedarbeidsområdet vil være innenfor Verdensdagen for psykisk helse.
 • Noe kvelds-, helgearbeid og reisevirksomhet må påregnes.

Søk her.

Her kan du lese om ledige stillinger i Mental Helse.

Mental Helse er en av landets største interesseorganisasjoner innen psykisk helse og formidler brukernes og pårørendes erfaringer om psykisk helse til myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og media. Organisasjonen er landsdekkende og har ca. 7 500 medlemmer, fylkeslag i alle fylker, lokallag som dekker over 300 kommuner. I Skien driftes tjenestene Hjelpetelefonen, Arbeidslivstelefonen, Sidetmedord.no og Foreldresupport 24/7. Se www.mentalhelse.no .