17. apr 2012 Hjelpetelefonen

11 000 samtaler om ensomhet, mobbing og kjærlighetssorg

I 2011 ble det registrert 11 221 dialoger i Sidetmedord.no, Mental Helse sin internettjeneste for psykisk helse. De fleste som logger seg på, er mellom 15 og 25 år.

Dreamstime 2542204 size large
Sidetmedord.no er en lavterkseltjeneste på psykisk helsefeltet som gir deg mulighet til å snakke anonymt om livets utfordringer til både veileder og andre brukere. I fjor ble det registrert 11 221 dialoger i vennefunksjonen. Illustrasjonsbilde Dreamstime.

Blant funksjonene i Sidetmedord.no, er vennetjenesten der brukerne kan knytte personlige kontakter og kommunisere med den de ønsker i et forum. I fjor ble det registrert 311 brukere, og 11 221 dialoger i denne vennetjenesten.

Anders Johan Wickstrøm Andersen

- Dette bekrefter en tendens til at nettbaserte tjenester blir et viktig supplement og alternativ til psykiske helsetjenester. Det forskyver forståelsen av hva psykiske helseproblemer er, og på hvilken måte folk håndterer dette i hverdagslivet, sier Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Slipper mobbing

Han er førstelektor ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder, og utforsker tilsvarende nettjenester i et doktorgradprosjekt. Han mener slike vennetjenester kan ha et slektskap til det populære nettsamfunnet Facebook. Selv om Sidetmedord.no også har godt voksne brukere, er ikke Wickstrøm Andersen overrasket over at det er flest unge som logger seg på.

- Unge mennesker er bekvemme med slike tjenester, for det er normalt for dem å bruke nettet til slikt. Det som er bra med Sidetmedord.no, er at man ved hjelp av moderatorer kan unngå mobbing, som ellers er en utfordring i sosiale medier, sier Wickstrøm Andersen.

Kan være anonyme

Brukerne velger selv om de vil være anonyme eller om de vil dele privat informasjon. Blant temaer som blir diskutert, er aktuelle nyhetssaker, angst, å være pårørende, gode opplevelser, mobbing, ensomhet, spiseforstyrrelser, kjærlighetssorg, og relasjonsproblemer med familie eller venner.

- Som i andre nettsamfunn har brukerne også anledning til å legge andre brukere til som venner og skrive privat med disse uten innsyn fra andre. Brukerne har i gjennomsnitt fem slike venner hver, forteller daglig leder Inger Ellingsen i Hjelpetelefonen.

26 000 e-poster til veilederne

Det er Hjelpetelefonens veiledere som er moderatorer til Sidetmedord.no, som ble startet for seks år siden. Alle som ønsker å skrive om livets utfordringer kan henvende seg til lavterskeltjenesten, og få svar fra en av veilederne innen 48 timer. Fra starten i 2006 og til og med 2011, er hele 25 832 slike elektroniske brev blitt besvart.

- Hvert år mottar vi opp til 5-6000 meldinger. I fjor ble 1190 meldinger skrevet av menn, og 4029 av kvinner, sier Inger Ellingsen.

Flest kvinnelige brukere

Denne kjønnsfordelingen samsvarer med internasjonal forskning, i følge førstelektor Wickstrøm Andersen, som likevel påpeker at det også finnes eksempler på tjenester der unge menn er overrepresentert.

For å bruke Sidetmedord.no sine tjenester, må man registrere seg med brukernavn og passord, og av de 11 145 som har gjort det, er 8363 kvinner, og 2779 er menn. Til sammen kom det 2650 nye brukere til tjenesten i fjor. 

Flere saker fra Hjelpetelefonen