6. jul 2012 Hjelpetelefonen

2012: 20 år med Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen til Mental Helse skal feire sine 20 år i oktober. Det gjør de ved å invitere til konferanse, samt å utgi et jubileumstidsskift.

Jubileumskonferanse web inger size large
Programmet for jubileumskonferansen er klart! Inger Ellingsen, daglig leder ved Hjelpetelefonen, kan vise til et spennende program.

- 20 år med fokus på medmenneskelighet, selvstendighet og mestring, er stikkord når Hjelpetelefonen til Mental Helse inviterer til konferanse 19. oktober i Skien, sier Inger Ellingsen, daglig leder for Hjelpetelefonen.

- Hva bidrar til at mennesker føler seg sett, hørt og forstått? I løpet av konferansen håper vi deltakerne har fått et innblikk i hvordan Hjelpetelefonen utgjør den lille forskjellen i mange folks liv, sier hun.

Ellingsen sier hun er stolt av tjenesten, som har bestått i 20 år. Hun har selv vært ansatt som daglig leder av Hjelpetelefonen siden 2007. Tilbakeblikk på Hjelpetelefonens historie er også en del av programmet. Initiativtaker til Hjelpetelefonen, og tidligere generalsekretær i Mental Helse, Einfrid Halvorsen, skal fortelle den historien.

Hva mener brukerne?
Resultatene av Hjelpetelefonens undersøkelse blant sine brukere av tjenesten skal også presenteres på konferansen. Det viktigste med undersøkelsen var å måle tjenestens synlighet, tilgjengelighet og brukertilfredshet. Det er selskapet Rambøll Management Consulting, som utførte oppdraget, som står for presentasjonen.

God psykisk helse − hva mener vi egentlig? Hvordan leve hvert vårt liv med verdighet? Dette er spørsmål jubileets foredragsholdere ønsker å svare på.
- Vi har valgt foredragsholdere ut fra deres fokus på dialog, kommunikasjon og relasjon, sier Ellingsen.

- Brukerperspektivet er viktig. Vi har derfor invitert Karl Olaf Sundfør, tillitsvalgt i Mental Helse, til å belyse dette. Vi ønsket en som hadde gjennomlevd ting i livet, som kunne si noe om hva som hjalp i møte med andre, både fra de formelle instanser og gjennom nettverket.

Eget festtidsskrift
Målgruppa for konferansen er brukere, samt helsetjenesten, både på kommunalt og spesialisthelsenivå. Høgskoleansatte, samt studenter og andre interesserte er også i målgruppen.

I forbindelse med 20 års jubileet skal det også lages et eget festtidsskrift med opplag på 500 eksemplarer. Tidsskiftet skal formidle historien om et nasjonalt lavterskeltilbud.

Stolt av de ansatte
- Det er lite gjennomtrekk blant dem som jobber som veiledere ved Mental Helses telefon- og nettjeneste. De ansatte verdsetter jobben sin, og de opplever den som meningsfull. Det er et ønske om å stå ved siden av når mennesker opplever utfordringer i livet, som de ikke helt klarer å løse alene, sier Inger Ellingsen.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2012.

Påmelding til konferansen her

Last ned hele programmet til konferansen

 

Flere saker fra Hjelpetelefonen