19. okt 2012 Hjelpetelefonen

750.000 samtaler om utfordringer, kriser og ensomhet

Mental Helse Hjelpetelefonen hjelper brukerne til å takle utfordringer og alvorlige kriser. Lavterskeltjenesten på telefon og nett gjør det også enklere å være åpen om psykiske helseproblemer, og å leve med psykiske plager.

Hjelpetelefonen evaluering size large
JUBILERER: Hjelpetelefonen har hatt åpne linjer i 20 år. Hvert år svarer veilederne rundt 65.000 samtaler. (Foto: Dag Jenssen)

Det viser en evaluering av telefon- og nettjenesten Hjelpetelefonen 116 123 og Sidetmedord.no, som er gjort i forbindelse med 20-årsjubileet. Resultatene viser at et klart flertall av respondentene bruker Hjelpetelefonens telefon for å ha noen å prate med, og at de ønsker råd og veiledning om vanskelige temaer.

 - Vi er en gratis tjeneste for dem som har et behov for å lufte sine tanker og problemer der og da, sier Inger Ellingsen, daglig leder ved Hjelpetelefonen.

Hjelpetelefonen evaluering2 medium

Sett og hørt av et medmenneske
 - Viktigheten av å ha noen å snakke med og noen som lytter når en opplever utfordringer, er svært viktig for at problemer og kriser ikke utvikler seg, sier Inger Ellingsen.

- Hjelpetelefonen er en døgnbemannet tjeneste. Det er det som skiller oss fra det offentlige hjelpeapparatet. Dette er ikke et tilbud du må vente på time for å kunne bruke. Man kan få kontakt når man trenger det.

Her ligger også en av utfordringene for Hjelpetelefonen: Pågang har økt de siste årene. Det merkes av de som har brukt tjenesten i flere år.

- Det er særlig de som har brukt å ringe Hjelpetelefonen over år som uttrykker at det har blitt vanskeligere å komme igjennom på telefonen, erkjenner Ellingsen.

Et klart flertall synes de blir møtt med forståelse, og at de får gode råd fra veilederne. Men resultatene indikerer at man kan bli enda bedre til å møte den enkelte bruker på en god måte, hver eneste gang.

- Mange ønsker å velge hvilke veiledere de skal prate med.  Det er det ikke tilrettelagt for. Evalueringen viser at mange av innringerne ser verdien i å snakke med ulike veiledere, men noen sier at de har hatt negativ opplevelse med hvordan de blir møtt når de ringer.

Likevel er de fleste overordnet sett godt fornøyde med Hjelpetelefonen. Ellingsen forteller at evalueringen viser at av brukerne uttrykker lettelse over at Hjelpetelefonen finnes.

- Man får delt bekymringer og luftet tankene sine med våre veiledere, som har lang fartstid og god erfaring med å være et medmenneske. For mange gir det håp.

Evalueringen har vært gjort som en del av at Hjelpetelefonen i år feirer 20-år. Klokken 07.00, 19. oktober 1992 ringte den første samtalen inn til Hjelpetelefonen. Siden har det ringt. To nettjenester har også kommet til: skrive- og vennetjenesten Sidetmedord.no, og kameratstøtte.no som retter seg mot veteraner og deres pårørende.

I 2007 kom Sidetmedord.no. Nettjenesten ble også evaluert, og resultatet viser at Sidetmedord.no har blitt et betydningsfullt tilskudd til Hjelpetelefonen.

Om evalueringen
190 brukere av telefon – og nettjenesten Hjelpetelefonen 116 123 og Sidetmedord.no, deltok i evalueringen som pågikk fra februar til august 2012. Evalueringen av Hjelpetelefonen er foretatt av Rambøll Management Consulting.

Les mer fra rapporten her.

Les mer om Hjelpetelefonens jubileumsfeiring her.

Flere saker fra Hjelpetelefonen