18. jun 2015 Hjelpetelefonen

Arv løfter kompetansen på Hjelpetelefonen

I 2012 mottok Hjelpetelefonen en arv på 800 000 kroner. Pengene går til utdanning for de ansatte på svartjenestene.

Img 1351 16 9 size large

Det var Hjelpetelefonens styre som bestemte at arven skulle benyttes til kompetanseheving for personalet.

Hjelpetelefonen har et opplæringsutvalg bestående av ansatte og ledelsen ved Hjelpetelefonen. I 2014 tok dette utvalget kontakt med Høgskolen i Telemark (HiT), for å undersøke om arven kunne brukes til å utvikle et eget kompetansehevingsprogram under tittelen «Å møte innringerne der innringerne er». 

Målet er å heve og styrke kompetansen til de ansatte i møte med nåværende og framtidige utfordringer, og videreutvikle felles forståelse og arbeidsmetode. 

Høgskolen i Telemark har laget et spesialsydd studie for Hjelpetelefonens ansatte.I dag var første studiesamling på Frogner hovedgård  i Skien der Mental Helses svartjenester holder til. Studiet ledes av høgskolelektor Ragnhild Riis fra Institutt for helsefag, og det vil være fire samlinger fram til jul. De ansatte kan velge å ta eksamen i studiet, hvilket blir belønnet med 5 studiepoeng.

Img 1349 boeker 16 9 size large

Flere saker fra Hjelpetelefonen