16. apr 2012 Hjelpetelefonen

Bistand i forbindelse med rettssaken

Hjelpetelefonen til Mental Helse ønsker å tilby sine tjenester til dem som måtte ha behov for å drøfte reaksjoner, tanker og følelser etter å ha vært tilhørere under rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Gerd inger gulbrandsen 2 web size large
Hjelpetelefonens veiledere har lang erfaring med å snakke med personer om kriser og livets utfordringer.

Hjelpetelefonen gir tilbud på telefon og via nett for alle som har behov for noen å snakke med eller skrive til om livets utfordringer. Det er gratis å ringe og vi er tilgjengelig hele døgnet, alle dager. Meldingstjenesten er bemannet på virkedager. Brukerne av tjenestene kan være anonyme.

Vi har 22 fast ansatte veiledere. Veilederne har variert yrkesfaglig og erfaringsmessig bakgrunn. Vi tilbyr ikke behandling, men er medmennesker som har lang erfaring med å snakke med personer om kriser og livets utfordringer.

Terroraksjonen 22/7

Hjelpetelefonen økte sin beredskap i forbindelse med tragedien 22.7. i fjor. Vi mottok henvendelser fra personer som var direkte berørte, som selv var blitt skutt på og pårørende som hadde mistet kjæreste, barnebarn og venner. Noen journalister tok kontakt for å snakke om de inntrykkene som møtte dem etter selve hendelsen. Vår jobb under krisen var først og fremst å være tilstede for berørte og andres reaksjoner, og orientere om nasjonale retningslinjer for akutt hjelp og oppfølging.

Hva kan vi tilby:

Det er naturlig å forvente at berørte, etterlatte og andre vil ha reaksjoner på det som fremkommer under rettssaken. Mange har et nettverk som de kan snakke med, andre har det ikke. Ofte kommer tanker og følelser på tider av døgnet der det ikke er naturlig å henvende seg til dem som en normalt har rundt seg. De som velger å ta kontakt med oss får:

- Noen som er tilgjengelig hele døgnet

- Noen å snakke med om normale reaksjoner på unormale hendelser

- Noen som er godt orientert om hjelpetilbud i den enkelte kommune og informasjon på helsenorge.no og helsedirektoratet.no

Inger Ellingsen

Daglig leder Hjelpetelefonen

Flere saker fra Hjelpetelefonen