13. apr 2015 Hjelpetelefonen

- Det er hjelp å få!

Denne uken vier NRK3 mye av tiden på TV-kanalen til programmer om unge og deres psykiske helse. TV-kanalen ønsker å bidra til at unge ser at det finnes hjelp å få.

Sidetmedord psyk nrk3 size large

Bakgrunnen for den aller første temauken på NRK3, PSYK, er at psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos unge i dag.

- I følge Folkehelseinstituttet regner man til enhver tid med at 15-20 prosent av barn og unge mellom 3-18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer, sier fungerende kanalsjef Silje Marie Lien i en pressemelding.

Gjennom å vise dokumentarer, serier og filmer om psykiske lidelser blant unge mennesker, ønsker NRK3 å bidra til at de unge forstår at de ikke er alene om å ha slike problemer, og at det er hjelp å få. Etter hvert program vil derfor logoen til Hjelpetelefonen 116 123 og skrivetjenesten Sidetmedord.no bli vist på TV-skjermen.

NATURLIGE REAKSJONER

Sidetmedord.no er Hjelpetelefonens nettbaserte lavterskeltilbud til alle som trenger noen å støtte seg til rundt ulike utfordringer i livet. Brukerne av tjenesten er i alle aldersgrupper, men de som skriver mest er i alderen 18 til 28 år. Den yngste brukeren i Sidetmedord.no i 2014, var bare 12 år gammel.

Lene Pettersen er koordinator for tilbudet, og hun støtter budskapet til TV-kanalen helhjertet.

Lene pettersen web portrett size medium

- Mange av de som skriver til oss er opptatt av eksistensielle tanker, som for eksempel: «Hva er vitsen med å fortsette livet?». Flere ser ingen lyspunkter i hverdagen, og de syns at dagene er triste. Mange forteller om relasjonsproblemer med familie, venner, på skolen eller i arbeidslivet. Men det er viktig å få fram at dette er naturlige reaksjoner, som man har behov for å dele med noen andre, sier Lene Pettersen.

STORT BEHOV

Sidetmedord.no er et tilbud som består av flere tjenester. Blant annet et forum der man kan diskutere med andre og en vennetjeneste der brukerne kan sende personlige meldinger til hverandre. De kan også skrive til og chatte med Hjelpetelefonens veiledere.

- Alle våre tjenester er i sterk vekst. Bare fra 2013 til 2014, økte antall brukere med 51 prosent, forteller Pettersen.

Chat-tjenesten, der veilederne svarer brukerne med én gang, startet opp i august i fjor. Pågangen har vært stor, til tross for at markedsføringen stort sett har vært påminnelser på Facebook om når chatten skal være.

- Denne tjenesten er blitt svært populær. En veileder kan ha opptil tre til fem samtaler samtidig med forskjellige innskrivere. Det vil trolig bli behov for flere ressurser for å sørge for at tilgjengeligheten ivaretas. Det vil vi jobbe for, lover Lene Pettersen. 

Alle programmene som sendes på NRK3 om temaet bli tilgjengelig på denne nettsiden.

De 15 oftest nevnte temaene i 2014:

Nr. Tema Andel meldinger
 1 Eksistensielle tanker 25,5 %
 2 Trist/lei 19 %
 3 Problemer i forhold til andre 18 %
 4 Uro/engstelse 10,1 %
 5 Spørsmål om tjenesten 8,5 %
 6 Angst 8 %
 7 Selvmordsproblematikk 7,6 %
 8 Negative erfaringer med hjelpetilbudet 6,7 %
 9 Problemer relatert til utdanning og arbeidsliv 6,7 %
 10 Gode hverdagsopplevelser 6,5 %
 11 Negativt selvbilde 6,4 %
 12 Kaotiske tanker 5,9 %
 13 Depresjon 5,9 %
 14 Erfaringer som pårørende 5,5 %
 15 Søker informasjon om hjelpetilbud 5 %

Tall og fakta fra Sidetmedord.no:

  • Fra 2013 til 2014 økte antall brukere av tjenesten med 51 %
  • Antall emner i forumet økte med 40 %, og antall innlegg økte med 35 %
  • Vennetjenesten – der brukerne kan utveksle personlige meldinger til hverandre – økte med 63 %
  • Chat-tjenesten, som startet opp i august i fjor, har hatt en sterk pågang, til tross for det ikke er gjort stort for å annonsere om tilbudet.

Flere saker fra Hjelpetelefonen