25. apr 2016 Hjelpetelefonen

Flere har spørsmål om arbeidsliv

Antall henvendelser til Arbeidslivstelefonen har økt med over 20 % første kvartal. – Vi besvarer i snitt 160 henvendelser hver måned, forteller rådgiverne i lavterskeltilbudet.

Arne og turid 16 9 size large
Turid Remme og Arne Glenna er rådgivere i Arbeidslivstelefonen.

Foreløpige beregninger viser at det også vil være en økning for april.

- Denne utviklingen samsvarer godt med det vi så i fjor, hvor antall henvendelser økte med 13,5 prosent fra 2014, sier rådgiver Turid Remme.

ØKT JOBBPRESS

Rådgiverne i Arbeidslivstelefonen har mangeårig erfaring fra privat næringsliv og det offentlige, og god kjennskap til lover og regler i arbeidslivet. De mottar mange spørsmål om arbeidstakers rettigheter, for eksempel i forhold til ferie, sykefravær, tilrettelegging og permisjon. I det siste har flere av henvendelsene vært relatert til nedbemanning.

- De som blir igjen på arbeidsplassen opplever at de er færre som skal utføre flere arbeidsoppgaver. Det er også mange henvendelser som gjelder konflikter mellom arbeidstakere og ledere, forteller rådgiver Arne Glenna.

Han legger til:

-  Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø, og da spiller det psykiske og sosiale like stor rolle som det fysiske. Vi ønsker å bidra til både problemløsning og mestring.

FLERE MENN TAR KONTAKT

67 % av de som tar kontakt med tjenesten, er arbeidstakere, mens 10 % oppgir at de er ledere. En liten overvekt av de som tok kontakt i fjor, oppga at de jobbet i privat sektor. Andelen menn som kontakter Arbeidslivstelefonen økte også i fjor, fra 30 % av totalen i 2014 til 36 % i 2015.

 I privat sektor var det en økning på tre prosent fra 2014. Vi ble kontaktet av flere som jobber i typiske mannstunge yrker som bygg og anlegg, transportbransjen og oljerelatert industri, opplyser Turid Remme.

MER SYNLIG

Arbeidslivstelefonen kan kontaktes på både telefon og epost. I fjor høst lanserte de også muligheten for å ta kontakt med dem på chat. Remme og Glenna tror likevel økningen i henvendelser skyldes økt synlighet.

- Vi har fått ny, responsiv nettside og satset på økt profilering på internett. I tillegg hadde vi en informasjonskampanje i fjor, i forbindelse med at vi fikk nytt telefonnummer som har gjort det rimeligere eller gratis å kontakte oss avhengig av hvilket abonnement man har, avslutter Turid Remme og Arne Glenna. 

FAKTA OM ARBEIDSLIVSTELEFONEN

  • En tjeneste for mennesker som har behov for noen å rådføre seg med om arbeidslivsspørsmål, jobbrelaterte problemer eller vansker med å komme seg inn på arbeidsmarkedet
  • Et lavterskeltilbud som drives av medlemsorganisasjonen Mental Helse
  • Finansiert av midler fra Arbeids- og sosialdepartementet

Flere saker fra Hjelpetelefonen