24. feb 2016 Hjelpetelefonen

Flere ringer Hjelpetelefonen

Mental Helse sine svartjenester hadde en stor økning i antall anrop i 2015. 

Aslaug redigert 16 9 size large

- Vi registrerte totalt 139 849 anrop på telefontjenesten i fjor. Det er nesten 12 000 flere enn i 2014, sier daglig leder Aslaug Timland Dale i Mental Helses svartjenester.

Tallene overrasker, siden det var en nedgang i antall anrop fra 2013 til 2014. Samtidig så vi en stor økning i antall henvendelser til skrivetjenesten Sidetmedord.no. Man har tolket dette som et resultat av generasjonsskifte og ny teknologi som gjør at man kan skrive til veilederne fra mobil og nettbrett.

- Vi mener pågangen på telefontjenesten kan ha sammenheng med økt synlighet. Hjelpetelefonen fikk mye omtale i pressen i 2015, og samarbeidet blant annet med NRK når kanalen viet mye programtid til psykisk helse, forteller Timland Dale.

En annen forklaring på pågangen kan være kjennskap til tjenesten blant helsepersonell.

- Stadig oftere forteller innringerne at det var psykologen, fastlegen eller legevakta som ga dem nummeret til oss.

EN UTFORDRING

Siden 2014 har Hjelpetelefonen drevet helse- og rehabiliteringsprosjektet «Samtalerom – veien ut av ensomheten». Bakgrunnen for prosjektet var at man så at mange nye innringere ikke kom gjennom på telefon, og at mange faste innringere tok kontakt flere ganger i døgnet.

- Flere av våre faste innringere sliter med ensomhet. Samtalerom gir dem mulighet til å snakke med hverandre i en gruppesamtale per telefon til faste tider. Vi ser at noen av deltakerne ikke ringer oss like ofte etter at de ble med i Samtalerom.

Resultatene gjorde at styret for svartjenestene bestemte at Samtalerom skal bli et fast tilbud fra 2016. Det er også tatt i bruk tekniske løsninger, som har resultert i økt tilgjengelighet på telefonen for både nye og faste innringere.

- I dag kan man ringe tre ganger i døgnet til Hjelpetelefonen. Men fortsatt er det altfor mange som ikke kommer igjennom på linjene våre. Vi vet at vi bidrar til å redde liv hver dag. Derfor er det urovekkende at mange ikke når fram til oss, eller mister motet og legger på mens de står i kø.

NYTT PROSJEKT

Sommeren 2015 ble det derfor søkt om nye midler fra ExtraStiftelsen til prosjektet «Vær trygg, telefonen vil ringe», og søknaden ble innvilget samme høst.

Prosjektet går ut på å tilby innringere som havner i kø å bli ringt opp igjen.

- Dette er nybrottsarbeid, da vi er den første av lignende telefontjenester som utforsker en slik funksjon. 

Hjelpetelefonen mottar støtte over statsbudsjettet, men den store pågangen av henvendelser gjør at svartjenestene er avhengig av flere midler for å kunne fortsette å tilby gode tjenester.

- Vi er veldig glade for bonusprogrammet StartShop, som har valgt å donere deler av egen fortjeneste til oss, sier Aslaug Timland Dale.

StartShop donerer en krone til svartjenestene for hver tredje krone kunden tjener, hvis de handler via Hjelpetelefonens vervelenke startshop.no/hjelpetelefonen.

Denne saken ble først publisert i Sinn og Samfunn. 

Flere saker fra Hjelpetelefonen