6. okt 2015 Hjelpetelefonen

Føler seg mobbet på jobb – sliter med selvmordstanker

En ny undersøkelse viser at mobbing i arbeidslivet kan føre til selvmordstanker. Arbeidslivstelefonen har blitt kontaktet flere ganger av arbeidstakere som sliter med slike tanker. 

Alt pm nettsak size large
Illustrasjonsfoto

Kan mobbing på arbeidsplassen føre til selvmordstanker? Forskere ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen spurte 1846 personer om de opplevde seg mobbet på arbeidsplassen, og om de hadde hatt selvmordstanker i løpet av siste uke. Det viste seg at sannsynligheten var dobbelt så høy for at deltakerne ville oppgi at de slet med slike tanker, hvis de hadde opplevd å bli mobbet.

Les mer om undersøkelsen på STAMI sine nettsider.

Rådgiverne i Arbeidslivstelefonen er skolert i førstehjelp ved selvmordsfare, og jobber for å snu en slik tankegang når de mottar denne type henvendelser.

- Arbeidslivstelefonen er egentlig ikke en krisetelefon. Men av og til ringer det noen som snakker om å begå selvmord, og i noen tilfeller fortelles det at de har forsøkt. De beskriver en opplevelse av skam og manglende selvfølelse og egenverd etter å ha vært utsatt for trakassering eller mobbing, forteller Aslaug Timland Dale. Hun er daglig leder i Hjelpetelefonen, som driver Arbeidslivstelefonen 225 66 700.

Over halvparten ringer om mobbing

Arbeidslivstelefonen er bemannet med to faste rådgivere som har god kjennskap til lover og regler om arbeidslivet, det å være i arbeid eller komme seg i arbeid. De fleste som ringer tjenesten, er folk som er i arbeid og som har et arbeidsrelatert problem de ønsker hjelp til å løse.

Les også: Har du opplevd mobbing på arbeidsplassen, da er du ikke alene…

Hele 55 prosent av henvendelsene til Arbeidslivstelefonen, handler om mobbing eller trakassering.

- 60 prosent av de som ringer oss i forhold til henvendelser på mobbing, mener seg utsatt for mobbing av leder. 32 prosent oppgir at de blir mobbet av kollegaer, sier Timland Dale.

Føler seg maktesløse

Mobbingen kan gå ut på at de føler seg baksnakket og uthengt av kollegaer, eller at de føler seg forfulgt av en leder ved at de blir overvåket eller fratatt arbeidsoppgaver.

Portrett aslaug size small

- Mange føler at de blir presset ut av arbeidslivet, og at de ikke kan gjøre noe med det, forklarer Timland Dale.

Les også: Noen kan bli syk av urettferdig behandling…

Arbeidsmiljøloven definerer mobbing som gjentatt krenkelse over tid.

- De som ringer føler at de ikke har noen andre de kan snakke med om saken eller at de ikke blir tatt på alvor av de ansvarlige på arbeidsplassen. De som har en arbeidsplass hvor det er rutiner for å ta tak i denne type problemer, har nok ikke behov for å ringe en telefontjeneste som vår, minner Aslaug Timland Dale om.

 

Det var NRK som først omtalte studien 5. oktober 2015. Les og hør sakene her:

Mobbing og sjølvmord (NRK Dagsnytt Radio)

135.000 blir mobba til sjølmordstankar

Slik opplever nordmenn mobbing på arbeidsplassen

Flere saker fra Hjelpetelefonen