1. okt 2012 Hjelpetelefonen

Fortsatt ledige plasser til jubileumskonferansen

Mental Helse Hjelpetelefonen fyller 20 år. Det feires med en jubileumskonferanse 19. oktober. – Vi har forlenget påmeldingsfristen til 7. oktober, eller så lenge det er plasser igjen, forteller Truls Bjaaland, koordinator på Hjelpetelefonen.

Jubileumskonferanse web inger size large
Inger Ellingsen, daglig leder ved Hjelpetelefonen, kan vise til et spennende program på jubileumskonferansen.

Pågangen for å delta på jubileumskonferansen har vært bra.

- 120 personer er påmeldt, men Ibsenhuset hvor konferansen holdes har kapasitet til enda flere. Derfor forlenger vi påmeldingsfristen med en uke, eller til det blir fullt, sier Bjaaland.

 Programmet til konferansen ønsker å belyse temaer som: God psykisk helse − hva mener vi egentlig? God kommunikasjon i psykisk helsearbeid, hvordan får man til det?

- Vi har valgt foredragsholdere ut fra deres fokus på dialog, kommunikasjon og relasjon, sier daglig leder Inger Ellingsen.

Hovedtaleren på programmet er den velkjente sosialmedisineren Per Fugelli. Han skal snakke om hvordan vi lever vårt liv med verdighet.

- Brukerperspektivet er selvfølgelig viktig. Vi har derfor invitert Karl Olaf Sundfør, tillitsvalgt i Mental Helse, til å belyse dette. Vi ønsket en som hadde gjennomlevd ting i livet, som kunne si noe om hva som hjalp i møte med andre, både fra de formelle instanser og gjennom nettverket, forklarer Ellingsen.

 

 Historisk tilbakeblikk og innsikt i dagens tjenester
 I perioden fra februar til august ble det foretatt en evaluering av tjenestene som Hjelpetelefonen leverer. Det innebar at brukere av telefon- og nettjenestene, Hjelpetelefonen 116 123 og Sidetmedord.no, har gitt svar på hvor fornøyde de er. Rambøll vil presentere resultater fra undersøkelsen på konferansen.

- De fleste som bruker Hjelpetelefonens telefon- og nettjeneste er godt fornøyd, forteller Ellingsen med henvisning til den rykende ferske rapporten.

Likevel ser hun at tilbakemeldinger om for dårlig tilgjenglighet på telefon, og at man ønsker raskere svar på nett, er noe av det man skal jobbe med å forbedre.

- Hjelpetelefonen har hatt voldsom vekst i antall henvendelser, så å si hvert eneste år, siden vi åpnet i 1992. Til sammen har veilederne besvart mer enn 750.000 samtaler og 30.000 meldinger siden de startet. Vi må nå se ytterligere på hva vi kan gjøre for å kunne svare enda flere innenfor de rammene vi har, sier Ellingsen.

Historien og utviklingen av lavterskeltjenesten i de tøffe tidlige årene, er det Einfrid Halvorsen som presenterer. Hun var generalsekretær i Mental Helse fra 1991- 2005, og var den som tok initiativ til å starte Hjelpetelefonen i 1992.


Meld deg på konferansen her

Flere saker fra Hjelpetelefonen