31. mar 2017 Hjelpetelefonen

Har besvart 18 000 spørsmål om arbeidsliv

Det startet som et treårig forsøksprosjekt i samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Mental Helse. 15 år senere ringer telefonen som aldri før hos Arbeidslivstelefonen. 

Turid remme 16 9 size large

Den landsdekkende svartjenesten Arbeidslivstelefonen 225 66 700 holder til på Frogner hovedgård i Skien, og drives av Mental Helse Hjelpetelefonen. Søndag 2. april kan Arbeidslivstelefonen feire sitt 15 års jubileum, og tjenesten kan se tilbake på 18 000 besvarte henvendelser om arbeidslivet.

- Behovet for en slik lavterskeltjeneste blir ikke mindre. Arbeidslivstelefonen fikk totalt 2677 henvendelser i 2016, en økning på over 56 % fra året før. Henvendelsene kommer via telefon, epost og chat, forteller daglig leder Aslaug Timland Dale.

MARKEDET SVARTEANNONSERING

2016 ble dermed Arbeidslivstelefonens beste år noensinne. Allerede i august hadde rådgiverne besvart dobbelt så mange henvendelser som i hele 2015 til sammen. 

- Hovedårsaken til den økte pågangen er trolig økt annonsering på internett, samtidig som vi kuttet ned på annonsering i tidsskrifter. Det var et viktig og riktig grep å ta, og markedet responderte på det. Økt synlighet beviste at behovet var der, sier Timland Dale, og legger til:

- Det er kanskje ikke så rart, siden vi mennesker ofte søker etter løsninger på internett når vi har et problem. 

ARBEIDSTAKERE OG SYKMELDTE

75 prosent av dem som kontakter Arbeidslivstelefonen, har bare behov for én samtale om sin problemstilling. De fleste henvendelsene dreier seg om arbeidssituasjon og arbeidsmiljø, konflikt og mobbeproblematikk, og lover og regler.

Turid og arne size medium

- I 2016 mottok vi flest henvendelser fra arbeidstakere som enten er i jobb, eller som er sykmeldte. Kun 152 av dem som kontaktet tjenesten i fjor, oppga å være arbeidsledige. Dessuten var det en liten økning av innringere fra England og andre engelsktalende land, samt Polen og Ukraina, sier Turid Remme, rådgiver på Arbeidslivstelefonen. 

STARTET SOM FORSØKSPROSJEKT

Arbeidslivstelefonen er i dag fast inne på statsbudsjettet, men ble startet som et treårig forsøksprosjekt i samarbeid mellom Mental Helse og Arbeidstilsynet i 2002. Prosjektet ble den gangen finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdirektoratet, KLP og KS.

Man ønsket å kombinere Mental Helses kompetanse på psykososiale problemstillinger og mellommenneskelig rådgivning, med Arbeidstilsynets kompetanse på arbeidslivsspørsmål. I dag er Arbeidstilsynet og Nav blant de mange som velger å henvise innringere til Arbeidslivstelefonen. 

FAKTA OM ARBEIDSLIVSTELEFONEN

  • En tjeneste for mennesker som har behov for noen å rådføre seg med om arbeidslivs-spørsmål, lover og regler i arbeidslivet, jobbrelaterte problemer eller vansker med å komme seg inn på arbeidsmarkedet
  • Åpningstider: Betjenes mandag til fredag på dagtid i ukedagene, og har langåpent på torsdager.
  • Et lavterskeltilbud under Hjelpetelefonen 116 123, som drives av medlemsorganisasjonen Mental Helse.
  • Finansiert av midler fra Arbeids- og sosialdepartementet siden 2005.

Flere saker fra Hjelpetelefonen