24. feb 2016 Hjelpetelefonen

Har mottatt 50 000 meldinger

Brukere av sidetmedord.no kaller tjenesten for «dagboken som svarer». I år kan Hjelpetelefonens skrivetjeneste feire 10 års jubileum.

Lene redigert 16 9 size large

Ikke alle er like komfortable med å snakke med et ukjent menneske i telefonen. Det var klart for Mental Helse etter å ha drevet Hjelpetelefonen i ti år.

- Det kom mange henvendelser via epost og brev fra personer som ønsket å kommunisere med oss skriftlig i tillegg til telefonen. Vi ønsket også å være tilgjengelig for alle, og så det derfor som viktig å imøtekomme behovet med å etablere en nettjeneste, sier Lene Pettersen.

Hun er koordinator for sidetmedord.no, og har hatt hovedansvaret for nettjenesten siden starten. Sidetmedord.no kom i drift 15. november 2006, ved hjelp av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Bare to måneder senere kunne den daværende prosjektlederen konstatere at behovet var større enn man så for seg. Da hadde veilederne mottatt over 800 meldinger.

Det skulle vise seg å være bare en liten indikasjon på populariteten til tilbudet.

- Fra oppstart og til i dag har vi mottatt nærmere 50 000 veiledningsmeldinger, forteller Pettersen.

MANGE MULIGHETER

I starten handlet det først og fremst om å utvikle en tjeneste hvor man anonymt kunne skrive inn og få svar tilbake fra en veileder. Dette kalles for Veiledningstjenesten. På samme måte som Hjelpetelefonen, betjenes denne av ansatte veiledere som svarer på spørsmål og tanker som brukerne sender inn. Tjenesten er åpen hele døgnet. Meldingene besvares på dagtid og innen 48 timer. Etter hvert har flere dialogtilbud blitt opprettet.

- Forumet kom på plass i 2007 da vi ønsket å gi brukerne mulighet til å gi hverandre støtte, oppmuntring, tips og råd ut ifra egne erfaringer. Dette har utviklet seg til å bli et aktivt og populært forum hvor stadig nye mennesker finner veien inn. Forumet er i høy grad brukerstyrt, ved at brukerne selv publiserer innlegg og nye temaer som de ønsker å drøfte med andre.

I 2014 begynte det å komme en del tilbakemeldinger fra personer om at de ønsket å kunne «snakke» privat med andre folk de hadde blitt kjent med via forumet.

- Dermed etablerte vi Vennetjenesten. På kort tid har også dette vokst seg til å bli et godt brukt tilbud. Det nyeste dialogtilbudet vi har i dag, er Chatten. Her har man mulighet til å komme i direkte kontakt med våre veiledere, tre timer to dager i uken. Dette er et godt tilbud for de som raskt ønsker å komme i kontakt med oss, eller kun har et kort spørsmål, forklarer koordinatoren.

TALLENES TALE

Statistikken viser at de ulike funksjonene og mulighetene er blitt tatt godt imot av brukerne, som det har vært en jevn tilstrømming av.

- Vi har fra oppstarten mottatt rundt 150 000 vennemeldinger, og 40 000 innlegg i forumet fordelt på 9000 emner. I tillegg har vi håndtert 2000 chattdialoger.

Tallene for 2015 er svært positive, med rundt 40 prosent flere nye brukere og cirka 30 prosent flere veiledningsmeldinger.

- Antall vennemeldinger har økt med nærmere 60 prosent, og det er nærmere 70 prosent flere nye registrerte brukere i 2016, sier Pettersen.

Det sier seg selv at med så stor pågang, vil det dukke opp en del utfordringer som går på tekniske løsninger, brukervennlighet og ressurser til å betjene alt som kommer inn.

- Det er fint at antall henvendelser og brukere øker. Da vet vi at tjenesten fyller et behov og har en nytteverdi for de som trenger det. For å klare å opprettholde god kvalitet og brukervennlighet fremover, vil det nok på et tidspunkt bli nødvendig med noen tekniske oppgraderinger i tillegg til økte rammer for å bemanne tjenesten. Det er viktig for oss å kunne stå inne for det vi leverer, og jeg håper derfor vi får mulighet til gjøre nødvendige tilpasninger og utbedringer, slik at vi også i framtiden skal kunne drifte en tjeneste vi kan være stolte av.

UNGE BRUKERE

Er ikke internettjenester raske og enkle å bruke, kan målgruppen raskt forsvinne. Unge har også høye forventninger til brukervennlighet. Det var de som var hovedmålgruppen da tankene om en nettbasert veiledningstjeneste begynte å ta form. De som benytter tjenesten i dag, er i alderen 13 til rundt 65 år. Men den mest aktive gruppen er imidlertid yngre mennesker i alderen 15 til 25 år.

Temaene brukerne tar opp er alt fra store eksistensielle spørsmål, til uro, angst og engstelse.

- Alle grupper tar opp spørsmål og tanker om meningen med livet. Selvmord er dessverre et tema som daglig dukker opp. Vi synes det er bekymringsfullt når vi mottar slike henvendelser fra unge mennesker. Da er vår viktigste prioritet å raskt komme i dialog.

Pettersen sier at temaene ofte gjenspeiler alderen på den som sender meldingen. I meldinger fra de over 25, handler det oftere om samlivsbrudd, økonomiske problemer, konflikter på jobb eller i annet nettverk og om ulike psykiske helseplager.

- Mange unge skriver om konfliktfylte forhold, vanskelig oppvekst, lite sosial støtte, problemer i forhold til mat, vekt og dårlig selvbilde.

JUBILEUMSFEIRING

I november 2015 kjørte en kreativ dame ved navn Wenche Hegge inn på tunet til Frogner hovedgård i Skien, der alle svartjenestene til Mental Helse holder til. Med seg hadde hun 11 bilder der hun hadde tegnet sine tolkninger av psykiske helseproblemer. Enn så lenge henger den flotte gaven på veggene utenfor vaktrommene, slik at alle veilederne kan oppleve dem før de skal stilles ut.

- Vi tenker at bildene skal bli en del av vår jubileumsfeiring, fordi de gjenspeiler så godt de temaene vi møter hver dag. Det vil danne en flott ramme når vi skal fortelle hvem vi er og forklare hva vi gjør, sier Pettersen.

I skrivende stund er man helt i startfasen av å planlegge hvordan jubileet skal feires. Og fortsetter den positive veksten på bruken av sidetmedord.no, kan 2016 bli et år som krever ekstra mye av dem som driver tjenesten. Men det tas imot med åpne armer.

- Når vi feirer jubileet vårt i november, tror jeg vi vil kunne se tilbake på det meste av 2016 som et givende år. Vi er viktige for brukerne våre. Det viser alle de gode tilbakemeldingene vi får, avslutter Lene Pettersen.

Flere saker fra Hjelpetelefonen