11. mai 2012 Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen møter britisk søsterorganisasjon for inspirasjon

I dag møter representanter fra Hjelpetelefonen til Mental Helse den britiske organisasjonen Samaritans. Målet er å skaffe nye impulser til fremtidig drift av Hjelpetelefonen.

Hjtlf london size large
Styret i Hjelpetelefonen, samt daglig ledelese klar for møte med søsterorganisasjonen Samaritans i London. De skal blant annet høre om hvordan den britiske organisasjonen jobber med inntektsbringende arbeid. (Foto: Inger Ellingsen)

I går avholdt Hjelpetelefonen styremøte ved Torp flyplass i Sandfjord. I dag møter den daglige ledelsen, samt styret i Hjelpetelefonen den sammenlignbare tjeneste i Storbritannia, Samaritans.

- Samaritans skiller seg fra Hjelpetelefonen ved at de har basert seg på frivillige, forteller Inger Ellingsen, daglig leder ved Hjelpetelefonen.
I England, Skottland, og Irland er 18.750 frivillige stasjonert på 220 lokale steder i Storbritannia med London som hovedsete. Samaritans har holdt på siden 1953.

Nesten uten statlig støtte

- Vi kommer med mange spørsmål, og håper svarene kan være til inspirasjon og nytenkning, sier hun.

Samaritans baserer seg på å drifte tjenestene ved frivillige donasjoner og annet inntektsbringende arbeid. Dette utgjør 97 prosent av inntektene for organisasjonen. Under to prosent utgjør statlig støtte.

- Det skal bli spennende å høre hvordan de jobber med inntektsbringende arbeid. De er en synlig aktør i markedet, spesielt ved det årlige arrangementet London Marathon, verdens mest inntektsbringende sponsorarrangement.

Samaritans tilbyr ulike tjenester. Man kan ringe, skrive e-post, sende vanlig brev eller få en samtale ”face to face” med en frivillig. Organisasjonen yter også tjenester i skoler, fengsler og bedrifter.

- Vi er også opptatt av hvordan de jobber med kvalitetssikring av tjenestene. Hvordan håndterer de klager? Hvordan former de sine tjenester etter brukermedvirkningsprinsipper?

Fokus på selvmordsspørsmål

Samaritans skiller seg fra Hjelpetelefonen ved å ha et klart søkelys på selvmordsproblematikk og selvmordsforebyggene arbeid.  20 prosent av de som tar kontakt med dem sliter med disse problemene.

- I arbeidet med selvmordsforebyggende tiltak samarbeider Samaritans med det britiske jernbaneverket. De er også sentrale i arbeidet med nasjonale retningslinjer for hvordan forebygge selvmord, forteller Inger Ellingsen.

Flere saker fra Hjelpetelefonen