3. jan 2012 Hjelpetelefonen

Kraftig økning i 2011

Gjennomførte telefonsamtaler økte med cirka 15 prosent i 2011, fra 62.930 i forfjor til 72.284 i fjor. 

Inger ellingsen januar size large
Daglig leder Inger Ellingsen i Hjelpetelefonen forteller at antall besvarte henvendelser økte fra nesten 63.000 i 2010, til litt over 72.000 i 2011.

- I årene 2007 til 2010 har antall besvarte henvendelser ligget mellom 58.000 opp mot 63.000, forteller daglig leder Inger Ellingsen.

Hun sier at økningen har vært ganske jevn gjennom fjoråret, og antar at hovedårsakene er større oppmerksomhet rundt tjenesten, samt hendelsene 22. juli i fjor.  Da økte Hjelpetelefonen bemanningen etter terroren og besvarte opp til 300 telefoner i døgnet.

Tjenesten mottar vanligvis rundt 200.000 henvendelser i året. I 2007 ble 61.402 av disse besvart, og i 2008 var det 62.331 besvarelser. I 2009 gikk tallet ned til 58.617, mens det i 2010 gikk opp til 62.930. Ellingsen påpeker at det ikke er regnet ut hvordan tallene er i forhold til bemanning og hvor mange som ringer inn.

- Det er mange som har behov for å ringe oss jevnlig, forklarer hun.

Øker bemanningen

Ellingsen sier nå at hun vil øke bemanningen for både telefontjenesten og nettjenesten sidetmedord.no i år.

-  Behovet øker, så vår strategi er å styrke bemanningen med en 50 prosent stilling på begge tjenestene fra januar.

10 prosent økning i romjula

Tjenesten har normalt en økning knyttet til høytid. I tidsrommet mellom julaften til 1. januar besvarte Hjelpetelefonen over 1.700 henvendelser. Ensomhet, angst, rus, sorg, selvmordstanker og konflikter med familien er det de ansatte i Hjelpetelefonen har fått høre mest om i romjulen.

- Det er cirka 200 samtaler per dag, og en økning på 10,3 prosent sammenlignet med den samme perioden for ett år siden. Vi hadde ekstra bemanning både i fjor og i forfjor for å møte pågangen, sier Inger Ellingsen, og legger til at det i romjulen også har vært en dobling av antall henvendelser til sidetmedord.no, som er en nettjeneste for dem som foretrekker å kommunisere med å skrive.

Flere saker fra Hjelpetelefonen