20. mar 2015 Hjelpetelefonen

Lærer av hverandre

Denne uka har veilederen Kate fra RUStelefonen hospitert hos Hjelpetelefonen, for å lære mer om hvordan Mental Helse driver tjenesten. – Dette har vært kjempenyttig og interessant, sier hun.

Rustelefonen kate og aslaug size large
Fra venstre: Daglig leder Aslaug Timland Dale i Hjelpetelefonen, og fagkonsulent og veileder Kate fra RUStelefonen.

Kate har vært med på det daglige arbeidet i Hjelpetelefonen. Hun har fått innblikk i hvordan veilederne arbeider både på telefontjenesten 116 123, og skrivetjenesten Sidetmedord.no. 

Nettverk for hjelpetelefoner i norge size medium

- Vi har litt forskjellige arbeidsmetoder, selv om vi har mye felles, fastslår Kate, som er ansatt som fagkonsulent i RUStelefonen. Siden hun er veileder på telefontjenesten, bruker vi bare fornavnet hennes i denne saken.

- Vi står i mange av de samme utfordringene, bekrefter daglig leder Aslaug Timland Dale i Hjelpetelefonen. 

Det er gjennom Nettverk for Hjelpetelefoner i Norge at hospiteringen kom i gang. Både Hjelpetelefonen og Rustelefonen er medlemmer av nettverket, som driver med erfaringsutveksling. Hospitering er et av satsingsområdene.

HENVISER TIL HVERANDRE

Kate og Timland Dale forteller at det allerede er et godt samarbeid mellom de to tjenestene. Blant annet pleier veilederne ved de to telefontjenestene å anbefale innringere å kontakte den andre tjenesten i situasjoner der det er hensiktsmessig.

Kate syns det har vært interessant å se på den faglige delen av arbeidet i Hjelpetelefonen:

- Det er alltid nyttig å se hvordan andre jobber. Jeg har lært mye om hvordan dere tenker i forhold til brukerne av dialogtilbudene, og de ansattes engasjement har vært veldig givende. Nå håper jeg at Hjelpetelefonens ansatte vil hospitere hos oss i RUStelefonen, for mer inspirasjon og idéutveksling.

- Det er viktig å opprette relasjoner og kontakter, men det er også viktig med en personlig relasjon. Vi får bedre kjennskap til hverandre, og utveksler mye erfaring når vi setter oss ned for å prate sammen, mener Aslaug Timland Dale.

Fakta om RUStelefonen:
  • RUStelefonen er en offentlig tjeneste med profesjonelle veiledere, som gir råd og informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Målgruppen er ungdom som er i en eksperimenterende fase med utprøving av rusmidler, pårørende og andre som er bekymret vedrørende rusbruk, samt profesjonelle. 
  • Nummeret er 08588, og tjenesten er åpen alle dager mellom kl. 11:00 og 19:00. Fra fasttelefon koster det 59 øre i oppstart og 39 øre per minutt. Fra mobil gjelder telefonoperatørens priser for 5-sifret nummer. Det er mulig å chatte med veilederne i RUStelefonen alle hverdager mellom kl. 14:00 og 17:00. Les mer om tjenesten på www.rustelefonen.no.

Flere saker fra Hjelpetelefonen