10. apr 2012 Hjelpetelefonen

Mer ensomhet i påsken

I løpet av ti dager mottok veilederne på Mental Helses Hjelpetelefonen 2000 gjennomførte samtaler. I år som i fjor økte henvendelsene rundt påskehøytiden med 20 prosent. Mange samtaler handlet om ensomhet.

Inger ellingsen januar size large
Hjelpetelefonen hadde ca. 200 samtaler i døgnet i påsken, forteller Inger Ellingsen, daglig leder ved Hjelpetelefonen.

- Påsken oppleves for mange av våre innringere som mindre inkluderende enn julen. Det er mer fokus på familie og venner, private sammenkomster og festligheter. Til sammenligning er julehøytiden mer tilrettelagt for ensomme, med flere tilbud og felles arrangementer, sier Inger Ellingsen, daglig leder på Hjelpetelefonen.

- Jo verre man har det, jo lengre blir helligdagene i påsken. Høytiden virker som et forstørrelsesglass på livet. Ensomheten blir mer synlig når ”alle de andre” drar på hotellferier og hytteturer. TV og radio sender reportasjer fra ulike steder i landet med god stemning og mennesker som koser seg, forteller Hilde, veileder på Hjelpetelefonen.

Familiekonflikter forsterkes

- De fleste telefonene vi fikk i påsken handlet om relasjoner. Med ekstra feriedager kan konfliktene blir mer synlige. Noen ringte om dårlige ekteskapsforhold, nylige ekteskaps- eller samlivsbrudd eller familiekonflikter. Vi har også fått telefoner fra mennesker som har opplevet tap av en av sine nærmeste, og synes påsken blir vanskelig.

Mange av de faste som ringer har også et ekstra behov for å ta kontakt i påsken. Hjelpetelefonen er den vennen de mangler, og derfor er det hyggelig å ringe noen man kjenner for å fortelle hva de gjør i påsken.

- Ensomme er akkurat som oss alle. Vi liker å fortelle til noen om det som interesserer oss, om livet og om hverdagen, sier Andreas, som er veileder på Hjelpetelefonen.

Mens Hjelpetelefonen hadde ca. 200 samtaler i døgnet i påskedagene, fikk nettjenesten sidetmedord.no 133 meldinger se samme dagene, det vil si ca. 13 meldinger om dagen.
Hjelpetelefonen hadde også mange som holdt kontakt på den relativt nye vennetjensten på nett. 400 dialoger er logget mellom brukere av denne tjenesten i påsken.

 

 

 

 

 

Flere saker fra Hjelpetelefonen