7. mai 2015 Hjelpetelefonen

Nå er det rimeligere å ringe Arbeidslivstelefonen

Arbeidslivstelefonen har byttet nummer til 225 66 700.

Alt nytt nr firkanta kortere under 4f1 100mm size large

Det nye nummeret er et lokalnummer som er rimelig å ringe både fra fasttelefoner og fra mobiler med forskjellige abonnement. Tjenesten koster kr. 0,39 pr min hvis du ringer fra fasttelefon. Fra mobil avhenger det av teleleverandør og abonnement.

STORT BEHOV

Arbeidslivstelefonen er et av dialogtilbudene som drives av Hjelpetelefonen, og er for alle som har spørsmål i forhold til arbeid eller behov for noen å rådføre seg med angående en vanskelig situasjon på jobb.

Arbeidslivstelefonen har eksistert i 12 år. Erfaringen er at svært mange har behov for noen å snakke med om både det som er vanskelig på jobben, og om sine rettigheter. Felles for de som henvender seg til tjenesten, er at de ønsker å være i arbeid eller komme seg inn i arbeidslivet. Å få veiledning og råd av noen som ikke er involvert i situasjonen, er for mange veldig nyttig for å komme videre i en utfordrende situasjon.

SOLID ERFARING

Tjenesten er et kvalitetstilbud med to faste rådgivere, som har god kjennskap til lover og regler i arbeidslivet. De har begge kompetanse bygget på mangeårig og variert arbeidserfaring fra både privat næringsliv og fra det offentlige, og formalkompetanse innen regnskap, ledelse, veiledning, psykologi, pedagogikk og administrasjon.

Åpningstidene til Arbeidslivstelefonen er 09:00 til 15:00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Hver torsdag er det mulig å ringe helt fram til klokka 18:00. Det er også mulig å sende epost til tjenesten, for dem som foretrekker det. Besøk Arbeidslivstelefonens nettsider her.

Flere saker fra Hjelpetelefonen