22. apr 2016 Hjelpetelefonen

Nepalsk organisasjon vil lære av Hjelpetelefonen

Denne uken fikk Hjelpetelefonen besøk av grunnleggerne av en nystartet nepalsk organisasjon for psykisk helse, som vil lære om hvordan man driver en hjelpetelefon. 

Nepal 16 9 size large
Anja Moulton og Krishna Khadka har startet organisasjonen Suicide Prevention Center Nepal, og ønsker å starte en hjelpetelefon. Her står de med daglig leder Aslaug Timland Dale (t.h.) i Mental Helse Hjelpetelefonen.

Suicide Prevention Center Nepal er nylig grunnlagt av to venner og tidligere studenter fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet, Krishna Khadka og Anja Moulton. Hovedformålet med organisasjonen de har startet, er å etablere en døgnåpen hjelpetelefon, som skal være et lavterskeltilbud for personer som sliter med selvmordstanker. 

Khadka og Moulton reiser for tiden rundt til forskjellige norske organisasjoner for å få tips, råd og inspirasjon til hvordan de skal jobbe videre. Fredag kom de til Skien for å besøke Hjelpetelefonen, og lære mer om hvordan en slik tjeneste drives.

- Vi har fortalt dem om hvordan Hjelpetelefonen ble startet med midler fra TV-aksjonen, hvordan veilederne jobber og hva slags samtaler vi får. Blant annet mottar vi samtaler hver dag fra mennesker som sliter med selvmordstanker, forteller daglig leder Aslaug Timland Dale i Hjelpetelefonen. 

FORBUDT 

Mange nepalesere livnærer seg av jordbruk, og er derfor sårbare for de hyppige naturkatastrofene.

- I Katmandu opplevde man en økning på 24 prosent i antall selvmord etter jordskjelvet i 2015, hvor over 9000 mennesker ble drept og 23 000 skadet, sier Moulton.

Selvmordsforsøk er forbudt i Nepal, og kan straffes med bøter og fengsel. Likevel er det årlig rundt 6840 nepalesere som velger å avslutte livet.

TABU

Både i Norge og Nepal er det flest menn som velger å avslutte livet. Samtidig ser man også at selvmord er den vanligste dødsårsaken blant kvinner mellom 15 og 49 år. 

Man antar at lite framtidshåp, stort prestasjonspress på skole og væpnede konflikter er blant årsakene til at så mange nepalesere velger å avslutte livet.

- Det er tabu å snakke om psykisk sykdom eller selvmord. Hvis noen har hengt seg fra et tre, blir barn advart av foreldrene mot å gå mot “spøkelsestreet”, forklarer Khadka.

NYBROTTSARBEID

Kun tre prosent av Nepals bruttonasjonalprodukt går til helsetjenester til befolkningen. Og av dette er det kun 0,08 prosent som går til psykisk helsetjenester. 

- Det er kun et sykehus i Nepal som behandler psykiske lidelser. Det ligger i Katmandu. Men 80-90 % av befolkningen bor utenfor Katmandu og har dermed liten tilgang på psykisk helsehjelp, sier Krishna Khadka.

De humanitære organisasjonene i Nepal fokuserer først og fremst på praktisk hjelp. 

- Vi kommer til å være de første i Nepal som tilbyr en hjelpetelefon for å forebygge selvmord, sier Anja Moulton. 

Flere saker fra Hjelpetelefonen