5. mai 2017 Hjelpetelefonen

Politikere besøkte Hjelpetelefonen

Fredag kom stortingsrepresentant for Telemark, Christian Tynning Bjørnø, og Skiens ordfører Hedda Foss Five på besøk til Hjelpetelefonen. De ønsket å lære mer om de forskjellige tjenestetilbudene som drives fra Frogner hovedgård i Skien.

Besok pa frogner 5 mai 2017 inne 16 9 size large

- Det er ingen tvil om at det er et stort behov for dere, uttalte Christian Tynning Bjørnø til daglig leder Aslaug Timland Dale.

De to Arbeiderpartipolitikerne fikk blant annet en innføring i hva slags tema folk er opptatt av når de ringer Hjelpetelefonen eller skriver til Sidetmedord.no. Tendensen det siste året er mer selvmordstematikk, og alvorlige hendelser i nyhetsbildet.

- Vi fikk en del henvendelser etter både presidentvalget i USA, og terrorangrepet i Stockholm. Mennesker som allerede sliter med angst, blir påvirket av nyheter som dette og har behov for noen å prate med, forklarte Timland Dale.

STADIG YNGRE BRUKERE

Hjelpetelefonen ser med bekymring på at det blir stadig yngre brukere av tjenestene. Hittil i år har den yngste innringeren vært ni år.

- Brukerne blir yngre, og tematikken blir alvorligere, oppsummerte Timland Dale.

En annen tendens Hjelpetelefonen merker, er at stadig flere behandlere i det offentlige hjelpeapparatet henviser pasienter til tjenesten.

- Det kan være fordi de trenger noen å prate med mellom behandlingstimene, og vi er åpne døgnet rundt hele året. Vi blir også ofte bedt av politiet eller legevakt om å ringe ut, for eksempel til pårørende etter selvmord. Vi ser på det som et kvalitetstegn på våre tjenester.

For å bistå brukere som trenger medisinsk hjelp, er Hjelpetelefonen ofte i kontakt med legevakt, politi, sykehus og andre behandlingsinstitusjoner, AMK, akuttpsykiatri og ambulerende team, krisesentre, Giftinformasjonen, samt ansatte i bofellesskap og hjemmesykepleie.

JUBILEUM

Med på møtet var også Einfrid Halvorsen, som har virket som både Ap-statsråd og generalsekretær i Mental Helse. Det var hun som fikk i gang Hjelpetelefonen i november 1992, ved hjelp av midler fra TV-aksjonen, Rådet for psykisk helse og Televerket.  

25 år senere besvarer Hjelpetelefonen over 55 000 samtaler i året, i tillegg til over 70 000 henvendelser på Sidetmedord.no. I tillegg til dette jubileet, er det også 15 års jubileum for en annen tjeneste som drives av Hjelpetelefonen, nemlig Arbeidslivstelefonen.

Denne tjenesten ble startet som et treårig forsøksprosjekt i 2002, som et samarbeid mellom Mental Helse og Arbeidstilsynet. 15 år senere har rådgiverne svart på 18 000 spørsmål om arbeidsliv

Flere saker fra Hjelpetelefonen