11. mar 2015 Hjelpetelefonen

Samtalegrupper på telefon

Et nytt tilbud ved Hjelpetelefonen så dagens lys i 2014: telefonbaserte selvhjelpsgrupper. Erfaringene Hjelpetelefonen har gjort seg i pilotperioden, er svært positive.

Boerre tlf size large

Hjelpetelefonen har mange innringere som har behov for å prate, rett og slett å være i kontakt med folk jevnlig. For å imøtekomme dette behovet, tilbyr vi samtalegrupper via telefon. Prosjektet er kalt Samtalerom – veien ut av ensomheten, og har fått støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. 

Mange av innringerne til Hjelpetelefonen er opptatt av samme type problematikk, og de av innringerne vi tror vil kunne bidra i en slik samtalegruppe, blir forespurt om de kan tenke seg å være med. Vi opplever at deltakerne setter pris på det å kunne prate med hverandre over tid. De gir hverandre råd basert på egne erfaringer, støtter og oppmuntrer hverandre.

Temaene som tas opp er bestemt på forhånd og er godkjent av deltakerne. Deltakerne i samtalerommet er helt ukjente for hverandre, og presenteres kun ved fornavn.

Børre er en av veilederne som deltar i samtalerommet. Til forskjell fra Hjelpetelefonen, har han en mer tilbakelent rolle i samtalerommet.

- Som veiledere i samtalerommet inntar vi en slags Skavlan-rolle, vi stiller oppfølgingsspørsmål for å få samtalen til å gli samt påser at deltakerne holder seg til temaet vi er blitt enige om. 

Børre opplever at deltakerne gjerne inntar ulike roller fra gang til gang. En som er litt stille på det første møtet, kan være mer aktiv på det neste. Deltakerne fungerer i stor grad som ressurspersoner i samtalerommet ved å gi råd og bidra med egne erfaringer.

- Målet vårt med samtalerommet er jo å få deltakerne til å mestre tilværelsen bedre og komme seg ut av ensomheten ved å trene på det å ha kontakt med andre, og gi og motta støtte og råd. 

Flere saker fra Hjelpetelefonen