11. mar 2015 Hjelpetelefonen

Samtalerom - veien ut av ensomheten

Nå kan du delta på gruppesamtaler over telefon, med faste deltakere hver uke. “Samtalerom” er for innringere som ønsker å snakke med andre i lignende livssituasjon. 

Samtalerom size large

Fra 2014 til 2015 prøvde Hjelpetelefonen ut prosjektet “Samtalerom – veien ut av ensomheten”, ved hjelp av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 

Samtaletilbudet er nå blitt en del av den daglige driften ved Hjelpetelefonen, og er for innringere som kan ha glede og nytte av å snakke med andre som er i en tilsvarende livssituasjon.

Veilederne på Hjelpetelefonen er møteledere på gruppesamtalene. De holder kontroll på at private opplysninger ikke blir fortalt, og passer på at alle får sagt sitt uten å bli avbrutt.

Det er deltakerne selv som bestemmer hva tema for gruppesamtalene skal være. Samtalene kan vare i opptil en time.  

Tilbakemeldingene er at gruppesamtalene er et sted der de får luftet tankene sine. De deler erfaringer og støtter hverandre.

Ønsker du å vite mer om Samtalerom?

Ring Hjelpetelefonen gratis på 116 123, og snakk med en av våre veiledere om muligheten for at også du kan delta i en av Samtalerom-gruppene. 

Flere saker fra Hjelpetelefonen