10. okt 2018 Hjelpetelefonen

Seltor støtter Hjelpetelefonen

«Alle kjenner nok til noen enten i nær familie eller nære relasjoner som har utfordringer som omhandler rus eller psykiske helseproblemer».

Lene pettersen size large
foto: Lene Pettersen

Det sier daglig leder i Seltor, Telemarks største entreprenør, Stian Råmunddal ved sitt besøk hos Mental Helse Hjelpetelefonen.  Selskapet fyller 80 år og i den anledning ønsket de å markere jubileet med å overrekke kr. 80.000 i gave til Hjelpetelefonen 116 123. Seltor er en sterkt verdiorientert bedrift, og ønsker på denne måten å ta et samfunnsansvar og samtidig utvide sin sosiale profil.

Veileder Vidar Torbjørnsen v/ Hjelpetelefonen var, og er ute i bedriftsmarkedet for å se på mulighetene for økonomisk støtte. Tjenesten opplever en enorm økning på alle sine tilbud, men bevilgende myndigheter følger dessverre ikke etter. Det er derfor behov for støttespillere fra næringslivet og Råmunddal takket ja til et møte med Torbjørnsen. Dette ble starten på samarbeidet som nå er inngått mellom Seltor og Mental Helse Hjelpetelefonen.

Vi støtter flere lag og foreninger sier Råmunddal, men det er viktig for oss å også gi et bidrag til dem som hjelper andre. Jeg tar av meg hatten for den jobben som gjøres her, sier han videre. Han tenker på samtaler og meldinger som handler om selvmordstanker, selvmordsplaner, overgrepshistorier, psykiske lidelser, ensomhet og det å være pårørende.

Tjenesten har også Arbeidslivstelefonen 225 66 700, som benyttes av både arbeidstakere, ledere og NAV. Personalspørsmål, arbeidskonflikter og mobbing er noen eksempler på temaer som berøres her.

På dagens markering i Hjelpetelefonens nye lokaler Telemarksgata 11, fikk Råmunddal en orientering av daglig leder Aslaug Timland Dale. Hun kunne fortelle om tjenestens kontinuerlige jobb for å fordele midlene til det beste for tjenestens brukere, og om hvor krevende det er å hele tiden måtte jobbe for neste års tildelinger. Hun kunne også fortelle om at det offentlige hjelpeapparatet i stadig økende grad bruker tjenesten. Både legevakt, politi, psykiatriske sykehus og psykologer informerer sine brukere om Hjelpetelefonen som et alternativ når dagene blir vanskelig å håndtere.

Råmunddal sier at det viktig for Seltor å engasjere seg i dette arbeidet, og uttaler at Hjelpetelefonenes tjenester må spare samfunnet for veldig store beløp ved at man unngår mange innleggelser. Dette ble bekreftet av Timland Dale.

Avslutningsvis sier Råmunddal at Seltor oppfordrer andre bedrifter til å gjøre det samme.  Sjekken ble overrakt til stor glede og dyp takknemlighet da bidraget er kjærkommet for tjenesten.

Flere saker fra Hjelpetelefonen