22. mai 2012 Hjelpetelefonen

Skal bli enda bedre veiledere for barn og unge

Det er mange barn og unge som ringer eller skriver til Hjelpetelefonen og Sidetmedord.no, som er Mental Helse sine snakke- og skrivetjenester for psykisk helse. Nå skal veilederne på kurs for å lære og bli enda bedre til å snakke med de unge.

Hjelpetelefonen paa kurs size large
Hvert år mottar nettjenesten Sidetmedord.no mellom 5000-6000 meldinger fra barn og unge.  De ønsker gjerne noen å snakke med når overganger i livet som flytting, å starte på nye skole eller endringer i familien blir for vanskelig å takle alene. De ansatte skal nå på kurs for å bli enda bedre til å veilede denne gruppen (illustrasjonsfoto: Dag Jensen).

- Unge som ringer oss forteller om vanskeligheter og manglende konsentrasjon på skole på grunn av hjemmeforhold. De ber gjerne om konkrete råd i forhold til hjelpetiltak, men like mye om hjelp til kommunikasjon med sine nærmeste. Det forteller Inger Ellingsen, som er daglig leder ved Hjelpetelefonen.

Det er spesielt nettjenesten  sidetmedord.no som er populær blant de yngre aldersgruppene fra 15-25 år.

Overgangsfaser er utfordrende

-  Hvert år mottar vi opp til 5-6000 meldinger.  Innholdet i meldingene varierer, men vi ser at for barn og unge kan livet ofte være preget av forandringer og overganger. Og for en del unge kan det se ut som om noen problemer starter i forbindelse med en vanskelig overgangsfase, forteller Ellingsen.

 - Det er gjerne i overgangen til ny skole, flytting til nytt sted eller andre endringer i miljø, vennekrets og i familien at unge kan føle usikkerhet, tvil og tunge tanker. Da er det mange som skriver inn til våre veiledere eller benytter seg av vennetjenesten på siden, forklarer hun.

Sidetmedord.no opplevde i fjor en økning i nye henvendelser. De ønsker derfor å sikre kvaliteten på veiledningen og få mer kunnskap rundt problematikk som gjelder barn og unge, for eksempel forholdet til kropp og utseende, og spiseforstyrrelser.

Skal lære av andre

- Vi opplever også vanskelige vurderinger over hvilke tiltak vi kan sette inn ovenfor barn og unge som skriver til oss. Alarmtelefonen for barn-116 111 har erfaring med ungdom som lever i marginale situasjoner, og det vil bli nyttig å utveksle erfaringer med dem, sier Ellingsen.

Hjelpetelefonen har årlig faglige opplæringstiltak for sine ansatte. Denne uken skal derfor 25 av veilederen på telefon- og nettjenesten til Kongsberg. Der vil de bli kurset av personell fra Alarmtelefonen for barn og unge-116 111, Helsestasjon for ungdom og Barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP).

Flere saker fra Hjelpetelefonen