21. apr 2017 Hjelpetelefonen

Travel påske på Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonens telefon- og skrivetjeneste besvarte flere henvendelser denne påsken sammenlignet med påsken i 2016. 

Paaske 2017 size large

- Noen av henvendelsene har vært svært alvorlige meldinger, sier daglig leder Aslaug Timland Dale i Mental Helse Hjelpetelefonen. 

- Påsken var svært travel både på Hjelpetelefonen 116 123 og Sidetmedord.no. Totalt ble det besvart 1677 anrop på Hjelpetelefonen 116 123, mens det ble besvart 260 veiledningsmeldinger på Sidetmedord.no. Det er en økning på hele 64 % for skrivetjenesten, forteller hun. 

ALVORLIGE TEMA

På begge tjenestene handlet de fleste henvendelsene om ensomhet og angst.

- Mange ringer oss for å få hjelp når angstanfallet kommer, og de trenger noen å dele tanker med. Når mye av det offentlige hjelpeapparatet er stengt på grunn av røde dager, øker denne typen henvendelser på telefontjenesten. Vi er åpne døgnet rundt, og mange har fått nummeret vårt av behandlerne sine. Skrivetjenesten fikk dessuten mange meldinger om depresjon og alvorlig selvmordsproblematikk i påsken. Dette understreker viktigheten av å ha en tilgjengelig døgnåpen tjeneste, sier Timland Dale. 

Nyhetsbildet påvirket også i påsken, og enkelte innringere hadde behov for noen å prate med etter for eksempel terroren i Stockholm 7. april.

RELASJONSPROBLEMER

Allerede i begynnelsen av april merket vi på telefontjenesten at innringere gruet seg til påske. Både i forhold til at påsken har lange, stille dager hvor man ikke har særlig kontakt med andre mennesker, men også fordi man gruer seg til samvær med familie. 

- Mange ringte oss underveis i påskeferien for å lufte frustrasjon over familiemedlemmer de følte seg tvunget til å være sammen med.

MANGE NYE BRUKERE

Begge tjenestene opplevde en økning i henvendelser fra nye innringere og innskrivere i påsken. 

- 179 flere personer registrerte seg som nye brukere av Sidetmedord.no, og det er en økning på 123 %. Mens telefontjenesten besvarte 62,5 % flere anrop fra nye innringere i påskedagene, forteller Aslaug Timland Dale. 

Flere saker fra Hjelpetelefonen