18. okt 2015 Hjelpetelefonen

Vi har lyttet i 23 år

Klokka 07.00 den 19. oktober, er det nøyaktig 23 år siden den første linja til Hjelpetelefonen ble åpnet. Det ringte med én gang.

Jorunn 16 9 size large

Da Hjelpetelefonen feiret jubileum i 2012, kunne vi fortelle at veilederne i løpet av de 20 årene hadde hatt 750 000 samtaler. Pågangen på telefontjenesten har alltid vært stor. I skrivende stund kan vi se at antall anrop hittil i år, har vært 106 904. Det er nøyaktig 7072 flere enn i samme tidsperiode i fjor.

Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare alle. Det har med ressurser å gjøre. Men vi prøver hele tiden, og vi vender hver stein det er mulig å vende, for å øke ressursene våre slik at vi kan hjelpe flere.

Vi vil ta vare på veilederne våre, for det sikrer kvalitet og kontinuitet. Derfor har vi fast ansatte, som får systematisk oppfølging i form av veiledning og kurs. Det er knapt noen som velger å slutte i jobben sin her. De som går av med pensjon, fortsetter som vikarer. Tre av våre ansatte har vært med siden begynnelsen, da økonomien var så trang at flere ble permittert og ikke kunne betale låna sine i banken. De kommer fortsatt på jobb.

Samfunnet rundt oss er i stadig endring, og derfor må vi i Hjelpetelefonen passe på at vi møter nye behov som oppstår. I 2006 startet vi skrivetjenesten Sidetmedord.no, for deg som foretrekker å skrive framfor å ringe. Vi driver også Arbeidslivstelefonen, med to fast ansatte rådgivere som er klare til å lytte til deg om enhver utfordring du måtte ha på arbeidsplassen. Kameratstøtte.no er vårt tilbud til deg som er veteran eller i familie med noen som har vært i tjeneste for Norge. Her kan dere lufte tanker og følelser med en veileder med utenlandserfaring. De siste to årene har vi også hatt prosjektet «Samtalerom – veien ut av ensomheten». Her kan du snakke med andre innringere som er i samme situasjon som deg selv.

Vi har utviklet oss fra å være en telefontjeneste til å ha seks typer dialogtilbud. I tillegg til telefonsamtaler med veiledere, kan du nå være med på gruppesamtaler med andre innringere. Du kan skrive anonymt til våre veiledere, og du kan delta på chat hvis du har behov for raskt svar. Du kan diskutere med andre innskrivere i et åpent forum eller legge dem til som venner for private samtaler.

Det unike med Hjelpetelefonen, er at våre veiledere vil lytte til deg uansett hva du ønsker å prate om. Og hvis vi oppdager at vi kommer til kort, vet vi hvilke andre tjenester som kan hjelpe deg bedre – og gir deg den informasjonen du trenger for å komme i kontakt med disse.

Hjelpetelefonen er nøytral – og vi favner bredt. Det er du som ringer inn, som bestemmer hva vi skal snakke om. Når du kontakter oss, er det vårt ønske å finne ut hva som skal til for at du skal ha det bra. Noen ganger vil du bare at vi skal låne deg øret. Noen ganger finner vi sammen ut hvem rundt deg vi kan hente inn, for at du skal få det bedre. Vi er her for hele deg, og det skal vi gjøre alt vi kan for å fortsette med.  

Flere saker fra Hjelpetelefonen