30. mar 2012 Hjelpetelefonen

Vil ha svar fra deg

Vil du være med å forme en av Norges mest kjente lavterskel tjeneste for psykisk helse? Mental Helse Hjelpetelefonen skal evalueres, og brukernes meninger er svært viktig i dette arbeidet.

Evaluering av hjelpetelefonen size large
Si din mening om Hjelpetelefonen. Det kjente lavterskeltjenesten skal evalueres og brukernes mening er svært viktig i dette arbeidet. (Foto: Colourbox)

Føler du håp, trygghet eller lettelse når du ringer Hjelpetelefonen? Eller er det noe tjenesten kan bli bedre på? Fra i dag og fram til 24. juni i år kan du klikke deg inn på en spørreundersøkelse på nettsidene våre og anonymt gi dine svar om Hjelpetelefonen.

-  Vi får jevnlige tilbakemeldinger fra brukerne om at de er fornøyd med tjenesten og glade for at vi fins. Men det er mulig å tenke seg at noen ikke er fornøyde, sier leder Inger Ellingsen i Hjelpetelefonen.

De som ringer Hjelpetelefonen vil i perioden få opplest en melding som forteller om undersøkelsen og at de er velkomne til å svare på den. De som bruker sidetmedord.no for å skrive til Hjelpetelefonens veiledere, vil se en link til undersøkelsen på denne nettsiden. Helsedirektoratet har bevilget 300.000 kroner til prosjektet.

-  Både direktoratet og Hjelpetelefonens administrasjon har ment at det har vært behov for dette. Det er også aktuelt i forhold til at Hjelpetelefonen har 20 års jubileum i år, og det vil være flott å kunne presentere resultatene av undersøkelsen i den forbindelse, sier Ellingsen.

Det viktigste med undersøkelsen er å måle tjenestens synlighet, tilgjengelighet og brukertilfredshet.

- Vi er spente på om brukerne opplever at tjenesten er lett tilgjengelige, og synlig for dem som har behov for å bruke den.  Ut i fra pågangen vi har i dag, sier det seg selv at det er behov for Hjelpetelefonen, men man har selvsagt et kontinuerlig forbedringspotensiale, mener Inger Ellingsen, som ikke er redd for negative utslag på resultatene:

- Det viktigste for Hjelpetelefonen er at vi får relevante tilbakemeldinger. Hvis det viser seg at noe er negativt, er vi interesserte i å bruke dette til å forbedre tjenesten, sier hun.

I tillegg til spørreundersøkelsen på nettsiden, vil det også blant annet gjennomføres kvalitative intervjuer med representanter fra Hjelpetelefonen, Mental Helse og viktige samarbeidspartnere, samt en undersøkelse blant et tilfeldig utvalg respondenter fra hele landet. Det er selskapet Rambøll Management Consulting som etter en anbudsrunde, har fått tilslag om å få utføre oppdraget.

Besøk  Hjelpetelefonens nettside.

Klikk her for å delta i spørreundersøkelsen (åpner en ekstern side)

Flere saker fra Hjelpetelefonen