27. jul 2011 Hjelpetelefonen

Voldsom pågang på Hjelpetelefonen 116 123

Fra å ta i mot 200 telefoner i døgnet, mottar Hjelpetelefonen nå 300 telefoner i døgnet. De aller fleste samtalene handler om terrortragedien.

Blomster fra domkirken size large
Mange har behov for å prate med noen om tragediene. Mange har uttrykt seg med blomster utenfor Oslo Domkirke.

Generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen fortale i TV2s studio i morges at det er en voldsom pågang på Mental Helse Hjelpetelefon etter terrortragedien.

Bjoern lydersen medium

Hvem ringer?
De som ringer har varierende bakgrunn. Det er folk som er pårørende eller på annen måte har vært direkte involvert i tragedien. Det er folk fra hjelpeapparatet som nå trenger å bearbeide sine egne følelser. Vi ser at denne hendelsen får frem vonde minner hos mennesker som har opplevd tidligere katastrofer, for eksempel Scandinavian Star og Alexander Kjelland. Dessuten er dette en stor belastning for mennesker som allerede har en sårbarhet i forhold til egne ting.

Gir folk uttrykk for hevn?
Nei, det å ha aggresjon og sinne i forhold til hendelsen betyr ikke at folk ønsker hevn. Det er imponerende hvordan vi som samfunn klarer å snu noe som kunne vært grobunn for hat til kjærlighet og omsorg. Mange mennesker vil ha glede av at vi klarer å videreføre dette. Slik sett kan vi ha et håp om at denne hendelsen kan være positive for folks mentale helse på sikt. Dette har avdekket vår sårbarhet. Siden det er en av våre egen som har gjort dette, viser det at vi må gå oss selv. Vi må vise selv hvilket samfunn vi vil ha. Det bærer mye håp i seg.

Hva forteller de som ringer inn?
Dette er en anonym tjeneste, så det kan jeg ikke gå i detaljer rundt, men de som har vært involvert forteller sterke historier. Vi har inntrykk av at det er gjort svært mye godt arbeid i ettertid, og at hjelpeapparatet og beredskapen har fungert. Likevel er det ting folk har behov for å snakke om som de ikke har delt med noen. Da kan Hjelpetelefonen 116 123 være deres venn. Mange vil mestere dette ved å dele med hverandre, men mange vil også slite med dette i mange år. Dette angår oss alle, og den bagasjen vi har med oss vil prege hvordan vi takler dette. Det er med å farge hvordan det oppleves, avsluttet Bjørn Lydersen intervjuet i TV2 Nyhetskanalen.

Mental Helse Hjelpetelefonen 116 123 er åpen 24 timer i døgnet, og den er gratis.
Du kan også bruke vår nettjeneste som er http://www.sidetmedord.no/

Flere saker fra Hjelpetelefonen