15. jun 2022 Mental Helse

1,4 mill til Headspace fra DAM-stiftelsen!

Jubelen stod i taket på personalmøtet i Mental Helse da Anders Kjellevold fra Dam-stiftelsen stakk innom på overraskende besøk.

Dam3 kopi

Anders hadde med seg en sjekk med støtte til Mental Helses prosjekt “Headspace”

- Dette har vi jobbet med å få til i 10 år, sa en gledestrålende fagsjef Rune Helland.

Prosjektleder Johanna Myklebust kan fortelle at hovedmålet med prosjektet er å få etablert et nasjonalt, enhetlig lavterskeltilbud som imøtekommer behovet for tidlig intervensjon og at det er et tilbud som avlaster kommunene og som er det samme over hele landet.

“Headspace” vil særlig oppfylle en dobbeltfunksjon:

  1. Vi hjelper de unge, som ikke er syke nok til å kunne behandles, «her og nå». Vi oppdager de unge lenge før kommunen gjør det, da de som oftest går under radaren.
  2. Vi kan samtidig fange opp de unge som er syke og veilede dem videre til behandling. Mange av disse ville ellers kommet litt for sent inn til behandling. Vi er sånn sett en framskutt radar for kommunen, men også en egenartet mekanisme som hjelper de unge når de har bruk for det.

- Nå starter jobben med å etablere 5 sentre i første omgang, etter den danske modellen som har fungert veldig godt og oppnådd oppsiktsvekkende resultater, understreker Johanna.

Johanna viser til de danske rapportene fra Headspace. Der er det dokumentert en samlet årlig besparelse for et gjennomsnittlig Headspace-senter, på 2-3,4 millioner danske kroner (NOK 2 720.000-4 624.000).

Besparelsen er estimert ut fra:
• Mindre bruk av fastlege
• Mindre bruk av psykolog (20%)
• Mindre bruk av spesialisthelsetjenesten (25-50%)
• Mindre bruk av ambulante psykiatriske kontakter (50%)
• Færre psykiatriske innleggelser (10 til 20 korttidsinnleggelser)
• Flere som gjennomfører videregående skole – mindre «dropouts» (15 -25%)
• Redusert arbeidsledighet i aldersgruppa 20 til 24

Flere saker fra Mental Helse