29. mar 2011 Mental Helse

50 tiltak for bedre psykisk helse

-Vi er glade for mange av anbefalingene i den nye rapporten til Folkehelseinstituttet, særlig de primærforebyggende tiltakene. Disse er helt i tråd med Mental Helses sosialpolitiske handlingsprogram for de neste årene, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Anneg kluderud size large

”Bedre føre var – Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger” presenterer totalt 50 ulike tiltak som det er dokumentert har effekt.

Primærforebyggende

- Primærforebyggende tiltak, det man kan gjøre for å forhindre psykiske helseproblemer, vektlegges sterkt i rapporten fra Folkehelseinstituttet. Fra vårt eget program heter det at ”gode psykososiale miljøer i skole, fritidstilbud og på arbeidsplasser er viktig for å forhindre psykiske helseproblemer”. Det er gledelig at dette nå fremheves, sier Klunderud.

- Rapporten viser også til effekten av tidlig hjelp i en sykdomsfase, samt at arbeidsplassen kan være en helsefremmende arena, selv når man sliter psykisk, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Les mer på Erfaringskompetanse.no: 50 tiltak for bedre psykisk helse.

Flere saker fra Mental Helse