12. sep 2022 Mental Helse

Hvert år dør 12 fullastede busser av selvmord

I fjor tok 658 mennesker sitt eget liv i Norge. Det er 658 for mange. Lørdag, 10. september, ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert over hele landet.

Selvmord
Foto: LEVE v/ Helge Brekke

I Oslo ble det en fin og verdig lysmarkering ved Universitetsplassen og på Eidsvoll plass utenfor Stortinget.

Flere holdt appeller under markeringen. Sanger og låtskriver Ariadne «Ary» Loinsworth Jenssen, fortalte sin sterke historie. Hun mistet tvillingbroren sin i selvmord. Han ble 26 år.

- Det fins ingen i ditt liv som vil få det bedre av at du dør. Så lenge det er liv, er det håp, sa hun.

Leve markering 2022 5d 10 8 43 pm b5d5257 fotohelgebrekke
Foto: LEVE v/ Helge Brekke

- Vi har ingen å miste

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) pekte på selvmord som en tragedie, for den det gjelder, for de rundt og for samfunnet.

- Selvmord rammer veldig mange. Hver av de 658 menneskene som døde i fjor hadde sin familie, omgangskrets og sine kolleger. Vi har laget en handlingsplan for å forebygge selvmord og vi har innført en nullvisjon, en tydelig forpliktelse og forventing om at selvmordsforebygging må prioriteres høyere, sa hun, og la til:

- Vis at du ser, lytter og at du bryr deg. Bidra til at færre ser på døden som den eneste løsning. Vi har ingen å miste.

Leve markering 2022 5d 10 7 54 pm b5d5182 fotohelgebrekke
Erna Solberg (H) holdt appell for de fremmøtte. Foto: LEVE v/ Helge Brekke

Tar forebygging på alvor

Statssekretær, for helse- og omsorgsministeren, Ellen Moen Rønning-Arnesen, viste til at regjeringen tar forebygging på alvor:

- Forebygging av selvmord er så viktig for regjeringen. Vi støtter nullvisjonen, er verdisyn som viser at vi som samfunn ikke har noen å miste i selvmord. Årsakene til selvmord er sammensatte, og derfor må også forebyggingen være det, sa hun, og fortsatte:

- Som samfunn må vi sørge for å bryte ned stigma og tabuer. Vi må jobbe for åpenhetskultur, og vi må starte tidlig. Allerede i barnehagen og på barneskolen. Regjeringen jobber nå langs flere spor.

Leve markering 2022 r5 10 7 27 pm br56198 fotohelgebrekke
Artisten Ariadne «Ary» Loinsworth Jenssen (t.v.), holdt et sterkt innlegg om å miste sin tvillingbror til selvmord.
Foto: LEVE v/ Helge Brekke

12 fullastede busser dør hvert år

Bård Hoksrud (Frp) takket alle som møtte opp og som ble med på å løfte en av våre aller største samfunnsutfordringer:

- 658 er et ubegripelig tall, men med stillhet og tente lys har dere i kveld hedret hver og en av dem som i løpet av fjoråret ikke så noen annen utvei. De som ikke orket mer. Vi hedrer dem i stillhet, men dette budskapet er også et høyt og tydelig rop om at vi må fortsette kampen, på vegner av de som har gått bort og alle de som står igjen.

Selvmord berører langt flere enn de som dør.

- I hvilken annen sammenheng tillater vi at 12 fullastede busser dør hvert år? Uten at det blir satt ned en krisekommisjon? spurte Hoksrud.

Leve markering 2022 r5 10 8 11 pm br56409 fotohelgebrekke
658 lys ble tent 10. september, til minne om alle vi mistet i 2021.
Foto: LEVE v/Helge Brekke

For de etterlatte handler selvmord om enkeltpersoner, og Hoksrud viste til at de fleste har kjent til noen som har tatt sitt eget liv. I alt for mange år hadde vi som samfunn en velment tanke om at selvmord ikke er noe vi skal snakke om, verken i media eller med bekjente.

- Vi var redde for smitteeffekten og belastningen det ville være for pårørende og etterlatte. Intensjonen var god, vi må være ekstra varsomme i møtet med et så sårbart tema. Men, problemer kan sjeldent løses uten å snakke om det. Med dette hjertet av lys viser både LEVE og alle dere som deltar hvor viktig det er at løfter disse historiene og snakker åpent om hvilket samfunns- og helseproblem selvmord er, avsluttet han.

20220910 194543
Bård Hoksrud (Frp) holdt appell. Her sammen med landsleder i Mental Helse, Jill Arild.

Flere saker fra Mental Helse