22. okt 2018 Mental Helse

Årets ildsjel, beste møteplass og beste nettside 2018

Mental Helse skal dele ut tre priser som utmerkelser for et spesielt engasjement for organisasjonen.

Colourbox9626475 1 size large

Nå kan du foreslå kandidater til prisene for årets ildsjel, den beste møteplassen og den beste nettsiden. I år kan det være din kandidat som stikker av med en av prisene på 10.000 kroner. Dette er kriteriene:

Årets ildsjel

·       Prisen skal gå til en person som yter en frivillig innsats utover det vanlige for Mental Helse.

·       Vedkommende skal målbære verdiene til Mental Helse i praksis og være et forbilde for andre.

·       Vedkommende må kunne defineres innenfor begrepet ildsjel: «en person som er fylt av iver, begeistring og drivkraft».

Den beste møteplassen

·       Prisen skal gå til et lokal- eller fylkeslag som driver den beste møteplassen.

·       Hva som karakteriseres som «den beste» er det opp til forslagsstillerne å begrunne i sitt forslag. Det kan for eksempel handle om hvilke typer aktiviteter som foregår, betydningen møteplassen har for enkeltmenneskene som deltar eller betydningen møteplassen har for lokallaget som driver den.

Den beste nettsiden

·       Prisen skal gå til et lokal- eller fylkeslag som har spesielt gode og oppdaterte nettsider.

·       Både innhold i artiklene på nettsiden, utnyttelse av nettsidens funksjon og hyppighet på oppdatering skal ligge til grunn for vurderingen

Generelle kriterier

·        Alle priser baserer seg kun på Mental Helses aktiviteter, medlemmer og lag. Det kan ikke deles ut priser til eksterne aktører.

·        Prisene baserer seg ikke på aktiviteter, medlemmer og lag tilknyttet Mental Helse Ungdom.

·        Det forutsettes at dersom enkeltpersoner får en pris, så går pengene til vedkommende sitt lokallag.

·        Alle priser er på 10.000 kroner.

·I forslagene må det komme frem:

·       Hvilken pris man foreslår kandidat til.

·       Hvem/hvilket lag man foreslår som kandidat.

·       Begrunnelse for forslaget.

·       Navn og kontaktopplysninger på hvem som er forslagsstiller.

·       Navn og kontaktopplysninger til dem man foreslår som prisvinner.

Det er sentralstyret i Mental Helse som er juryen for prisene.

Vi ser frem til mange gode forslag som kan løfte frem verdifull innsats for Mental Helse

Frist for å sende inn forslag er 14. desember 2018, innen kl. 12.00.

Forslag til kandidater sendes på e-post til sentralbordet@mentalhelse.no v/Kjersti

Flere saker fra Mental Helse