12. feb 2020 Mental Helse

Adrian Pracon ny politisk rådgiver i Mental Helse

Mental Helse har ansatt Adrian Pracon (30) som ny politisk rådgiver. Han starter 1. april.

Adrian

Adrian har en master i International Security fra Oxford Brookes University og en bachelor i Peace and Conflict studies fra Bjørknes University College.

Han har lang politisk erfaring, både fra AUF og fra SV. Han har vært fylkessekretær for AUF i Telemark, valgkampsekretær for SV og kommer nå fra jobben som distriktssekretær for Viken SV. Han har vært tillitsvalgt i LLH (nå FRI) som fylkesleder i Telemark. Han har skrevet boken «Hjertet mot steinen» etter sine opplevelser på Utøya 22. juli 2011. På bakgrunn av boken og som overlevende fra Utøya har han holdt mange foredrag og i tillegg vært medforfatter på flere bøker. Han har også vært en aktiv stemme i den offentlige debatten rundt viktigheten av åpenhet rundt psykisk helse.

Adrian gleder seg til å komme i gang med jobben. «Å si at jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet vil være en underdrivelse. Jeg føler vi står på kanten av en revolusjon innen feltet for psykisk helse. Derfor trenger vi en aktiv og sterk organisasjon som Mental Helse til å vise vei for mer åpenhet og sterkere beskyttelse av de som trenger det. Å kunne bidra til at organisasjonen lykkes med arbeidet er mildt sagt en drøm gått i oppfyllelse.», sier han.

Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen er veldig glad for at Adrian takket ja til jobben. «Han er både en talefør og skrivefør person – metodisk og analytisk – og med engasjement for psykisk helse. Med Adrian på laget får vi økt politisk kompetanse og mer trykk i det politiske arbeidet.», sier hun.

Flere saker fra Mental Helse