1. feb 2021 Mental Helse

Tema for Verdensdagen for psykisk helse 2021 er lansert: Livet under og etter en pandemi.

I 2019 var temaet: «Gi tid». I 2020: var temaet «Spør mer». Temaet for 2021 er: «Livet under og etter en pandemi», som er det tredje temaet under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse».

Kampanjebilde med tekst
Illustrasjonsbilde. Levert av Molte.

Tema 2021: «Livet under og etter en pandemi»

Årets kampanje oppfordrer alle til å følge opp familie, venner, bekjente, medarbeidere, ledere og seg selv. Alle rundt oss. Ved å følge opp skaper vi fellesskap og nærhet. Dette bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap.

Motstandskraft i krisetider.

Mye tyder på at det å bygge god psykisk helse, eller å unngå uhelse gjennom kriser, dreier seg om motstandskraft. De som opplever å ha venner, opplever å høre til og å ha sosial støtte er bedre rustet.
Manglende sosial støtte svekker evnen til å mestre påkjenninger og vanskelige livssituasjoner, og dette kan gi seg utslag i svekket selvtillit, redusert selvbilde, opplevelse av maktesløshet og i siste instans depresjon, angst eller andre psykiske lidelser.
Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke, og få hjelp når en trenger det. Sosial støtte henger sammen med opplevelsen av nærhet til andre og vi tenker ofte på den fysiske nærheten, men det er også mulig å være nær på avstand.

Hashtag 2021: #følgopp

Ved å følge opp andre kan man bygge gode relasjoner, øke egen og andre sin motstandskraft – to viktige faktorer for god psykisk helse. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom fellesskap, åpenhet og nysgjerrighet.

Les mer om årets kampanje på her.

Flere saker fra Mental Helse