29. mar 2011 Mental Helse

Bjørn Lydersen

-Jeg gleder meg til å komme tilbake på psykisk helsefeltet, sier Bjørn Lydersen, som nylig takket ja til jobben som generalsekretær i Mental Helse. Lydersen jobbet i 2008-09 i et vikariat som generalsekretær i Rådet for psykisk helse og driver nå sin egen virksomhet.

Bly5 j lindgren size large

Lydersen har lang erfaring som leder innen ulike organisasjoner, først som generalsekretær i Landsforeningen til støtte ved krybbedød. Siden i ulike lederroller i Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke, og sist i et vikariat som generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Han har også jobbet som fagkonsulent i stiftelsen Helse- og Rehabilitering. Han er utdannet sykepleier og Cand.Polit. med hovedfag i statsvitenskap. Lydersen bor i Sandefjord med samboer og har to barn.

Fulgt Mental Helse i 15 år

- Jeg ble første kjent med Mental Helse midt på 90-tallet da Landsforeningen til støtte ved krybbedød hadde telefontjenesten Krybbedød-linjen. På kveld og natt ble denne satt over til Hjelpetelefonen, og jeg hadde i den forbindelse møter med daværende generalsekretær i Skien, Einfrid Halvorsen, forteller Lydersen.

- Gjennom jobben som fagkonsulent innen forskning ved Helse- og Rehabilitering ble jeg også kjent med prosjektene som var søkt gjennom Mental Helse. Og i Rådet for psykisk helse var Mental Helse den organisasjonen jeg kanskje mest hadde med å gjøre.
- Fra sidelinja er jeg mektig imponert over den veksten og utviklingen organisasjonen har hatt. Det er lagt ned et solid stykke arbeid i å bygge ned stigma rundt psykisk sykdom, skape åpenhet og verdighet, samt å påvirke i retning av gode tilbud innen psykisk helse.

Brukernes erfaringer avgjørende

-Er det noe jeg har lært gjennom arbeidet i Rådet så er det at brukerens egne erfaringer er nøkkelen til de gode tjenester. Bare så synd at dette har vunnet så sent innpass – da dette er de helt avgjørende kriteriene for gode tjenester innen psykisk helse.

-I min nåværende jobb råder og veileder jeg personer som har behov for å komme tilbake til arbeidsmarkedet. At arbeid kan være god psykisk helse er noe jeg daglig får bekreftelse på – bare folk får og ser mulighetene og oppdager nye innganger. Det åpner for  ny vekst.

-Jeg ser frem til å bli med på laget! For alle de som bidrar på frivillig basis i Mental Helse kjenner jeg en ydmykhet, og jeg gleder meg til å bli kjent med medlemmer og tillitsvalgte, sier en entusiastisk Bjørn Lydersen som tiltrer i jobben senest 1. april.

Flere saker fra Mental Helse