16. jan 2018 Mental Helse

Bli med på Nasjonal pårørendeundersøkelse

Pårørendealliansen oppfordrer alle pårørende til å delta, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Paaroerendealliansen 4 size large

Undersøkelsen finner du  her   Det tar 6-8 minutter å svare.

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3.127 pårørende.Anne Grethe Terjesen i Pårørendealliansen håper på et høyere antall respondenter denne gangen samt en jevnere fordeling av kjønn.

- Av dem som svarte på undersøkelsen var det dessverre kun 8 prosent menn. Vi håper også å få flere unge til å bidra.

Et viktig bidrag

I undersøkelsen, som er anonym, stilles det blant annet spørsmål om:

•       hva og hvor mye gjør man som pårørende

•       konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier

•       påvirkning på egen helse

•       ønske om forbedringer

•       hvor man finner informasjon eller råd

På åpningen av Pårørendekonferansen 2017 lovet helseminister Bent Høie at regjeringen ville iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir pårørendeundersøkelsen et viktig bidrag.

Må moderniseres

Når man blir pårørende, trenger man litt ekstra støtte, veiledning og fleksibilitet i arbeidet og i hverdagen. Dessverre møter mange pårørende et gammeldags velferdssystem som ikke tar hensyn til deres situasjon.

- Vi må modernisere, utvikle og forbedre våre velferdsløsninger for å møte fremtidens utfordringer med riktige virkemidler. Mange vil oppleve god støtte på ulike områder, mens andre må lete etter informasjon og riktig hjelp. Mange vil også måtte forholde seg til et arbeidsliv som viser liten forståelse for situasjonen de er i, og de vil møte offentlige løsninger som ikke er logiske eller koordinerte. Det er for uklare ansvarsområder og for lite fleksibilitet rundt de pårørendes situasjon, mener Terjesen.

Vil gjøre hverdagen enklere

- Pårørende blir sjelden spurt: “Hvordan har du det egentlig?” eller “Hvordan kan vi gjøre hverdagen din enklere?” Arbeidslivet og velferdssamfunnet vårt er i liten grad tilpasset pårørende. Derfor er det ekstra viktig at du som pårørende svarer på undersøkelsen vår. Målet vårt er å få en nasjonal strategi som gjør hverdagen som pårørende enklere. For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trenger vi kunnskap om hvordan pårørende har det.

NB! Undersøkelsen stenges 1.mars 2018.

FAKTA:

800.000 befinner seg i en pårørendesituasjon.

De fleste vil en eller annen gang oppleve å bli pårørende. Det kan være i tilknytning til aldrende foreldre, eller sykdom som rammer søsken, partner – eller i verste fall, barn.

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og arbeide for å forbedre deres vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til.

Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper. Pårørendealliansen tror at arbeidsgivere, helsevesen, politikere, økonomer og sosialarbeider alle har interesse av et pårørendevennlig samfunn.

Flere saker fra Mental Helse