17. mar 2021 Mental Helse

Dette mener Mental Helse om regjeringens forslag til ny rusreform

Mental Helse støtter rusreformen, men er er kritiske til manglende plan for hvordan behandling skal gjennomføres.

Jill arild presse s
HØRING: Representert med Jill Arild, deltok Mental Helse på høringen (16. mars) til regjeringens forslag til ny rusreform på Stortinget.

Om rusrefromen

Bakgrunnen for rusreformen er et ønske om å gi rusavhengige tilbud om behandling fremfor straff. Forslaget legger opp til at man skal kunne ha en mindre mengde narkotika på seg uten å bli straffet, men heller bli tilbudt hjelp og veiledning for å behandle rusavhengigheten. Man kan få pålegg om å møte hos rådgivende enhet for narkotikasaker i kommunen. Dersom man ikke møter opp til avtalt tid kan man ilegges gebyr på 2398 kr.

Rusreformen må forbedres

Landsleder Jill Arild representerte Mental Helse på høringen og la vekt på flere områder som må forbedres for at reformen skal bli noe annet enn bare en avkriminalisering av narkotika.

Blant annet fremmet Mental Helse at kommunene må ha mer midler for å kunne gjennomføre god behandling av de som har rusproblemer.

Når kommunene får mer ansvar må det følges av friske midler hvor det satses på kompetanse og folk. Det nytter f.eks. ikke med lovfesting av rådgivingstjeneste i hver kommune, når midlene skal tas fra den samme potten som andre helsetjenester i kommunene.

Vi vet at rusmisbruk kan føre til psykisk sykdom, og alvorlig psykisk sykdom er tett forbundet med alvorlig rusmisbruk hos svært mange.

Nødvendig med flerfaglig tilnærming

Mental Helse understreket at det er nødvendig med en flerfaglig tilnærming for å kunne gi tilstrekkelig rådgivning og for å foreta en helhetlig og forsvarlig vurdering av behov hos personer med rusproblematikk.

Rusbehandling må ikke vike for en trang kommuneøkonomi og alle som trenger det skal få rask behandling uavhengig av hvor du bor. Hvis ikke blir dette en papirreform som ikke vil virke etter formålet – en bedre behandling av ruslidelser.

Rusreformen skal behandles på Stortinget 03. juni i år.

Du kan lese hele vårt høringsinnspill til rusreformen her.

Flere saker fra Mental Helse