11. jun 2018 Mental Helse

Eldre og rus

Mange vet ikke at vi ettersom årene går tåler alkohol dårligere enn før, samt at bruk av alkohol og legemidler på samme tid kan ha uheldige følger.

Alkohol2 size large

Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter, med god kontroll. Samtidig kan enkelte oppleve at drikkemønsteret utvikler seg i negativ retning i denne livsfasen.

Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse og Nasjonal kompetansetjeneste TSB har laget tre korte filmer: « Det gode liv» (også i kortversjon), « Vendepunktet» og « Barndomsminner». I tiden som kommer vil de blant annet vil bli vist på legekontorenes elektroniske informasjonstavler og i sosiale medier. Filmene er ikke ment som noen moralisering, men som bevisstgjøring. De gir mulighet til å reflektere over eget forbruk og hvordan det virker inn på omgivelsene. De bidrar til å ufarliggjøre det å snakke om alkohol og alkoholvaner.

Det er også laget en nettside til kampanjen: www.mestrerus.no

På denne nettsiden finner du ulike mestringsverktøy for å redusere alkoholbruken, oversikt over selvhjelpsressurser og former for behandling dersom forbruket er for høyt.   

Produksjonen av filmene har fått støtte fra ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse.

 

Flere saker fra Mental Helse