4. okt 2019 Mental Helse

Epitel - 10 år

Epitel gir faglig hjelp til dem som utsettes for mennesker med psykopatiske trekk.

Eptiel

Elin Brastein, sosionom og daglig leder, står bak opprettelsen av Epitel. I tillegg til å ta imot mennesker for personlig samtale, inviterer hun til samtalegrupper. Sammen med ektemann og prest, Jan Brastein, arrangerer hun temakvelder og helgeseminarer.
Epitel er et lavterskeltilbud, og man trenger ikke henvisning fra lege eller psykolog for å ta kontakt eller melde seg på noen av hjelpetilbudene.
- Hensikten med arbeidet vårt er å bidra til at de som føler seg krenket tar makten tilbake i eget liv, konstaterer Elin.

Artikkel, epitel, elin, s.20 21

FØLER SEG MAKTESLØS: Daglig leder Elin Brastein forteller at mange av dem som oppsøker Epitel føler seg helt maktesløse: «Jeg kan like gjerne dø. Jeg kommer meg aldri ut av dette.»

Verdien av kunnskap

Hun har selv erfart hva det vil si å være utsatt for psykiske overgrep, noe som bidro til at hun begynte å lese faglitteratur om emnet. I tillegg kontaktet hun ulike instanser, blant annet krisesentre, for å høre om det fantes noe tilbud for de utsatte. Det gjorde det ikke.
- Det var da jeg spurte meg selv om kunnskap om emnet ville kunne hjelpe, og svaret ble ja. Det hadde jeg tro på.
Erfaringene hun har gjort seg siden oppstarten i begynnelsen av 2009, viser at hun hadde rett.
Elin viser til logoen, en grønn, liten plante med en krum stilk.
- Den er en liten, sårbar plante, men ved hjelp av kunnskap, god jord, lys og varme vil den kunne vokse seg til et stort, sterkt livstre.
Kunnskap har blitt ett av nøkkelordene i Epitels virksomhet.

Psykopatiske trekk

- Mennesker med psykopatiske trekk er utspekulerte og beregnende. De innrømmer aldri at det er noe galt med dem, derfor er de svært sjelden motivert for behandling, påpeker Elin.
De bruker andre mennesker så lenge de har nytte av dem, for deretter å avvise dem. De mangler medfølelse og empati, og viser ingen anger om de gjør et annet menneske vondt. De benytter seg av løgn og halvsannheter for å stille egen person i et godt lys. De er opptatt av å gjøre inntrykk på dem de omgås og er dyktige til å påvirke og manipulere. De har en beregnende atferd. Hvis noe går dem imot, legger de skylden på andre. De har lav terskel for aggressive reaksjoner, inkludert fysisk vold.
- Mitt fokus er på dem som er utsatt for mennesker som bedriver usunn maktbruk, og hvor grunnen under offeret rakner litt, og hvor blåmerkene ofte sitter på innsiden av kroppen. Den som krenker kommer ikke til å forandre seg, derfor må de som krenkes få hjelp til å ta i bruk den kunnskapen som finnes. Kunnskapen kan brukes som et skjold som de kan verne seg bak. Blant annet går det an å lære seg kommunikasjonsformer hvor man ikke går inn i konflikten, men ut av den, påpeker Elin.

Blir ikke trodd

Mange sier ikke ifra til venner og bekjente om det de blir utsatt for fordi de synes det er flaut.
- De tenker at det er sikkert meg det er noe i veien med. Det største dilemmaet er at mange av de utsatte ikke blir trodd. Personer med psykopatiske trekk er nemlig opptatt av å gjøre et godt inntrykk, dyktige til å påvirke og sjarmere andre, og de fraskriver seg all skyld. De går heller ikke av veien for å sette ut negative rykter om «motparten» blant venner og bekjente, poengterer Elin.
Hun forteller at mange av dem som oppsøker Epitel føler seg helt maktesløse: «Jeg kan like gjerne dø. Jeg kommer meg aldri ut av dette.»
- Men jeg ser at det å gi dem kunnskap nytter. Jeg snakker blant annet om grensesetting, og å avvæpne den som krenker ved ikke å gå i forsvar.

Støttetelefon

Epitel tilbyr gratis støttesamtaler på telefon, samtalene kan vare opptil 15 minutter. Telefonen er tilgjengelig to timer hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Da er det frivillige som besvarer anropene og som kommer med råd og veiledning. Gjeldende klokkeslett finner du på Epitel sine nettsider: www.epitel.info
- Vi får henvendelser fra hele landet. I og med at dette ikke er en døgnåpen tjeneste, oppfordrer vi også folk til å sende oss en sms eller en mail.
En til en-samtaler, samtalegrupper, temakvelder og helgeseminarer blir raskt fylt opp.
- Mange sender hilsener til oss etter seminarer og temakvelder. Vi ser det nytter med opplysning og kunnskap.
Elin forteller at de fleste som oppsøker tilbudene til Epitel er i aldersgruppen 35+ og fortsatt i arbeidslivet.
- Det er flest kvinner som tar kontakt, men også en del menn. Utfordringene er gjerne partner- eller arbeidsrelaterte. Vi opplyser ofte om Hjelpetelefonen og Arbeidslivstelefonen dersom vi tror at den beste hjelpen er å finne der. Samtidig vet vi at organisasjoner som Kirkens SOS og Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har sendt folk til oss.

Seminar

På Epitel seminar får du faglig undervisning om veien fra avmakt til styrke ved psykisk vold.
Vi gir anledning til samtale i plenum, spørsmål og svar. Dette opplegget passer enten du selv er utsatt for krenkelser, eller du bare ønsker å lære mer om disse temaene.
Program høsten 2019:
12. oktober: Dagseminar i Hornemansgården i Trondheim.
02. november: Dagseminar på Nøtterøy Helsesenter.
Det er påmelding til seminarene. Ta kontakt for program og mer informasjon. Tlf: 47 26 82 30

Psykopatiske trekk

Vi kan møte mennesker med psykopatiske trekk på de fleste arenaer i livet.
Den norske rettspsykiateren Hans Jacob Stang mener at antallet personer med psykopatiske trekk er likt fordelt mellom kjønnene, og anslår at omkring ti prosent av befolkningen har slike trekk.

Hva betyr epitel?

Innenfor legevitenskapen kalles det øverste cellelaget på alle ytre og indre overflater for epitel, og det har en beskyttende funksjon.
I sammenheng med krenkelser fra personer med psykopatiske trekk, er epitel:
En Prosess i Tilbakevending Etter Livspåkjenninger.
En rekke offer har opplevd systematiske krenkelser, hvor både egenverdet og selvfølelsen har blitt ødelagt. Dette gjør at mange kjenner seg nærmest ”hudløs”. Det er disse menneskene Epitel vil hjelpe, slik at de skal kunne gå oppreist og sterkere videre i livet.

FØLER SEG MAKTESLØS: Elin Brastein forteller at mange av dem som oppsøker Epitel føler seg helt maktesløse: «Jeg kan like gjerne dø. Jeg kommer meg aldri ut av dette.» (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Flere saker fra Mental Helse