4. aug 2020 Mental Helse

Færre søkte hjelp

Da Covid-19 rammet landet vårt, gikk Stavanger Universitetssykehus (SUS) i likhet med alle landets helseforetak i beredskap. Det gikk ut over antall sengeplasser og kapasitet. Det største problemet var imidlertid at færre søkte hjelp.

Artikkel, korona, færre søkte hjelp, hustoft, s 17 19
BEKYMRET: Etter 12. mars gikk tilstrømningen av pasienter betraktelig ned. Det bekymrer medisinfaglig rådgiver Kjetil Hustoft ved Klinikk psykisk helsevern voksne, SUS. - Jeg er opptatt av at de som trenger innleggelse skal få det. De skal føle at det er trygt, også med tanke på smitte. (Foto: privat)

- Mye tyder på at folk som ellers ville bedt om hjelp og innleggelse, lot være å ta kontakt. Dette opplevde vi både i somatisk og i psykiatrisk divisjon. Det skyldes nok en generell angst i befolkningen. Folk er redde for å bli smittet, og de unnlater av den grunn å ta kontakt med hjelpeapparatet, sier medisinfaglig rådgiver Kjetil Hustoft ved Klinikk psykisk helsevern voksne, SUS.
Etter 12. mars gikk tilstrømningen av pasienter betraktelig ned. Henvisningene til poliklinikkene avtok også, og flere avbestilte konsultasjoner på grunn av frykt for smitte.
- Det bekymrer meg. Jeg er opptatt av at de som trenger innleggelse skal få det. De skal føle at det er trygt, også med tanke på smitte, forsikrer Hustoft.
Nå ser det imidlertid ut til å ta seg noe opp igjen. Tallet på dem som søker hjelp er stigende.

Smittevern og nye rutiner

For å unngå smittespredning er Klinikk psykisk helsevern voksne pålagt å opprette smitteverntiltak. Det er innført nye rutiner og forholdsregler. Hver eneste pasient må vurderes veldig grundig, både somatisk med hensyn til smitterisiko, og psykisk for å kartlegge behov for innleggelse.
- En ansatt på en av akuttpostene ved SUS testet positivt. Posten ble stengt ned. De fleste ansatte måtte i karantene. Pasientene ble flyttet over til en annen post, som ble omgjort til karantenepost.
Det samme skjedde med en ansatt ved Dalane distriktspsykiatriske senter (DPS), som da ble stengt i 14 dager fordi de fleste ansatte måtte i karantene. Fire pasienter ble flyttet til Sola DPS.
- Heldigvis viste det seg at verken ansatte eller pasienter var smittet. Men hendelsen viser hvor sårbart det er, understreker Hustoft.
Akuttposten med 14 senger ble stengt, og gjort om til smittemottak før pasientene kom inn på den ordinære mottaksposten. Smittestatus på nyinnlagte pasienter skulle sjekkes, før de eventuelt skulle videre til en annen sengepost. Dette ble imidlertid en kortvarig løsning.
- Rett før påske fant vi ut at dette ble feil ressursbruk. Akuttmottakspost C1 fikk i stedet en avklaringsenhet, og en enhet for pasienter som var vurdert ikke i risiko for smitte. Pasienter med usikker smittestatus blir på skjermet avsnitt der, til smitten er avklart.
Nasjonalt ble det besluttet at pasientene ikke lenger fikk motta besøk, de får ikke permisjoner, og utgang er begrenset.

Mindre kapasitet

Ordningen med brukerstyrte senger er midlertidig satt på vent, men de som trenger innleggelse får det, basert på vurderinger fra DPS. Det gjelder også pasienter som har hatt en brukerstyrt avtale. Poliklinikkene er fortsatt åpne, men de arbeider på nye måter. Bakgrunnen er smitterisiko og nasjonale føringer.
- Akuttambulant team (AAT) kom raskt i gang med å følge opp pasienter som ble utskrevet fra sykehuset og som trengte umiddelbar oppfølging. De melder at de har god kapasitet til å håndtere de henvendelsene de får, sier Hustoft.
Prosedyrene er endret, og på grunn av grundige vurderinger er terskelen for innleggelse blitt noe høyere. For noen grupper har krisen fått helt andre konsekvenser. Han tenker spesielt på pasienter som ruser seg.
- På grunn av strengere grensekontroll er det vanskelig å få tak rus. Da må de gripe til andre farligere stoffer, som de ikke kjenner så godt.

Virtuelle behandlingsrom

- Krisetider kan også føre til gode prosesser. Vi har brukt Skype, og vi er nå i ferd med å implementere et virtuelt system, JOIN, som går via HelseNorge.no. Det er som et virtuelt behandlingsrom. Du logger deg på og kommer inn. Det er også rom for grupper, forteller Hustoft.
Det virtuelle systemet er allerede i bruk. Flere polikliniske pasienter forteller at det fungerer bra.
- Det er interessant. Vi har aldri forsøkt å bruke det før, og hadde trolig ikke kommet i gang dersom ikke denne krisen hadde oppstått, sier Hustoft.
Det tar nok lang tid før sykehuset er tilbake til normalen. Alt tyder på at det vil være smitte i omløp lenge, kanskje i et par år.
- Koronakrisen har ført til endringer for både pasienter og ansatte i psykisk helsevern. For å hindre videre smitte i befolkningen, er det helt nødvendig. De pasientene som trenger det, vil likevel bli tatt vare på og få innleggelse, utredning og behandling på våre sengeposter når det er nødvendig. Dersom du er i kontakt med noen som opplever at de ikke får den hjelpen de har behov for, bør du oppfordre dem til å ta direkte kontakt med fastlege eller legevakt for å få den vurderingen de trenger, sier Hustoft.

Flere saker fra Mental Helse